Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

IV NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. geodezji

Ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 14:56:29 • Dodano: 2017-01-13
Czytaj więcej o: IV NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. geodezji

ZARZĄDZENIE Nr 16/17 Wójta Gminy Pawłów z dnia 20 stycznia 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 16/17 Wójta Gminy Pawłów z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania pomocy w realizacji prac związanych z usuwaniem wyrobów i odpadów zawierających azbest w ramach „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Pawłów na lata 2013-2032”

Ostatnia modyfikacja: 2017-01-23 08:47:15 • Dodano: 2017-01-20
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 16/17 Wójta Gminy Pawłów z dnia 20 stycznia 2017 roku

Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Pawłów, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

Ostatnia modyfikacja: 2017-01-19 13:14:45 • Dodano: 2016-01-28
Czytaj więcej o: Rejestr instytucji kultury

ZARZĄDZENIE Nr 10/17 Wójta Gminy Pawłów z dnia 13 stycznia 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 10/17 Wójta Gminy Pawłów z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. geodezji
(IV nabór) oraz  powołania komisji konkursowej

Ostatnia modyfikacja: 2017-01-13 12:48:02 • Dodano: 2017-01-13
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 10/17 Wójta Gminy Pawłów z dnia 13 stycznia 2017 roku

III NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. geodezji [ZAKOŃCZONY]

Ostatnia modyfikacja: 2017-01-13 12:45:17 • Dodano: 2016-12-27
Czytaj więcej o: III NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. geodezji [ZAKOŃCZONY]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pawłów w latach 2017-2018

Ostatnia modyfikacja: 2017-01-12 13:05:22 • Dodano: 2016-10-14
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pawłów w latach 2017-2018

OBWIESZCZENIE Nr 9/17 Wójta Gminy Pawłów z dnia 12 stycznia 2017 roku

OBWIESZCZENIE Nr 9/17 Wójta Gminy Pawłów z dnia 12 stycznia 2017 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w Brzeziu

Ostatnia modyfikacja: 2017-01-12 12:48:21 • Dodano: 2017-01-12
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Nr 9/17 Wójta Gminy Pawłów z dnia 12 stycznia 2017 roku

OBWIESZCZENIE Nr 8/17 Wójta Gminy Pawłów z dnia 12 stycznia 2017 roku

OBWIESZCZENIE Nr 8/17 Wójta Gminy Pawłów z dnia 12 stycznia 2017 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej

Ostatnia modyfikacja: 2017-01-12 12:46:46 • Dodano: 2017-01-12
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Nr 8/17 Wójta Gminy Pawłów z dnia 12 stycznia 2017 roku

OGŁOSZENIE Nr 7/17 Wójta Gminy Pawłów z dnia 11 stycznia 2017 roku

Ostatnia modyfikacja: 2017-01-11 13:13:47 • Dodano: 2017-01-11
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE Nr 7/17 Wójta Gminy Pawłów z dnia 11 stycznia 2017 roku

OGŁOSZENIE Nr 6/17 Wójta Gminy Pawłów z dnia 11 stycznia 2017 roku

OGŁOSZENIE Nr 6/17 Wójta Gminy Pawłów z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Ostatnia modyfikacja: 2017-01-11 13:12:49 • Dodano: 2017-01-11
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE Nr 6/17 Wójta Gminy Pawłów z dnia 11 stycznia 2017 roku