Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

OGŁOSZENIE o sprzedaży - przyczepa rolnicza "SANOK"

Ostatnia modyfikacja: 2017-03-24 14:16:09 • Dodano: 2017-03-24
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE o sprzedaży - przyczepa rolnicza "SANOK"

ZAPROSZENIE do składania ofert - zamówienie do 30 000 euro - Wykonanie remontów cząstkowych na drogach będących w zarządzie Gminy Pawłów

Ostatnia modyfikacja: 2017-03-24 07:38:39 • Dodano: 2017-03-23
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE do składania ofert - zamówienie do 30 000 euro - Wykonanie remontów cząstkowych na drogach będących w zarządzie Gminy Pawłów

OBWIESZCZENIE Nr 58/17 Wójta Gminy Pawłów z dnia 21 marca 2017 roku

OBWIESZCZENIE Nr 58/17 Wójta Gminy Pawłów z dnia 21 marca 2017 roku o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Chybicach filia w Grabkowie.

Ostatnia modyfikacja: 2017-03-21 14:36:42 • Dodano: 2017-03-21
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Nr 58/17 Wójta Gminy Pawłów z dnia 21 marca 2017 roku

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Pawłów

Ostatnia modyfikacja: 2017-03-21 10:08:58 • Dodano: 2016-11-15
Czytaj więcej o: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Pawłów

Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Pawłowie w okręgu wyborczym nr 15 (28 maja 2017 r.)

Zarządzeniem Nr 23/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2017 roku zarządzone zostały wybory uzupełniające do Rady Gminy w Pawłowie w okręgu wyborczym nr 15. Odbędą się one w niedzielę - 28 maja 2017 roku.

Ostatnia modyfikacja: 2017-03-21 07:52:26 • Dodano: 2017-03-09
Czytaj więcej o: Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Pawłowie w okręgu wyborczym nr 15 (28 maja 2017 r.)

OTWARTY KONKURS OFERT dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalności pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Ostatnia modyfikacja: 2017-03-20 12:59:11 • Dodano: 2017-02-22
Czytaj więcej o: OTWARTY KONKURS OFERT dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalności pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2017 roku

KONKURS na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jadownikach

Ostatnia modyfikacja: 2017-03-20 12:55:12 • Dodano: 2017-02-24
Czytaj więcej o: KONKURS na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jadownikach

ZARZĄDZENIE Nr 53/17 Wójta Gminy Pawłów z dnia 17 marca 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 53/17 Wójta Gminy Pawłów z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jadownikach, Jadowniki 49, 27-225 Pawłów

Ostatnia modyfikacja: 2017-03-20 12:54:29 • Dodano: 2017-03-20
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 53/17 Wójta Gminy Pawłów z dnia 17 marca 2017 roku

OBWIESZCZENIE Nr 54/17 Wójta Gminy Pawłów z dnia 20 marca 2017 roku

OBWIESZCZENIE Nr 54/17 Wójta Gminy Pawłów z dnia 20 marca 2017 roku o wszczęsciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń na sale lekcyjne

Ostatnia modyfikacja: 2017-03-20 09:12:10 • Dodano: 2017-03-20
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Nr 54/17 Wójta Gminy Pawłów z dnia 20 marca 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 52/17 Wójta Gminy Pawłów z dnia 16 marca 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 52/17 Wójta Gminy Pawłów z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego oraz ustalenia regulaminu pracy komisji

Ostatnia modyfikacja: 2017-03-16 13:41:57 • Dodano: 2017-03-16
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 52/17 Wójta Gminy Pawłów z dnia 16 marca 2017 roku