Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

ZARZĄDZENIE Nr 74/17 Wójta Gminy Pawłów z dnia 24 kwietnia 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 74/17 Wójta Gminy Pawłów z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego oraz ustalenia regulaminu pracy komisji

Ostatnia modyfikacja: 2017-04-24 14:05:38 • Dodano: 2017-04-24
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 74/17 Wójta Gminy Pawłów z dnia 24 kwietnia 2017 roku

ZAPROSZENIE do składania ofert na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości (zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro)

Ostatnia modyfikacja: 2017-04-21 12:11:15 • Dodano: 2017-04-21
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE do składania ofert na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

OGŁOSZENIE o przetargu - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grabków

Ostatnia modyfikacja: 2017-04-21 12:03:21 • Dodano: 2017-04-21
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE o przetargu - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grabków

OBWIESZCZENIE Nr 73/17 Wójta Gminy Pawłów z dnia 20 kwietnia 2017 roku

Ostatnia modyfikacja: 2017-04-20 12:39:33 • Dodano: 2017-04-20
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Nr 73/17 Wójta Gminy Pawłów z dnia 20 kwietnia 2017 roku

ZAPYTANIE ofertowe - Opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym o dofinansowanie dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzeziu”

Ostatnia modyfikacja: 2017-04-12 12:41:33 • Dodano: 2017-04-03
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE ofertowe - Opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym o dofinansowanie dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzeziu”

ZAPYTANIE ofertowe - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 362002T Kałków-Godów Gębice

Ostatnia modyfikacja: 2017-04-12 12:40:50 • Dodano: 2017-04-12
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE ofertowe - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 362002T Kałków-Godów Gębice

OBWIESZCZENIE Nr 71/17 Wójta Gminy Pawłów z dnia 10 kwietnia 2017 roku

OBWIESZCZENIE Nr 71/17 Wójta Gminy Pawłów z dnia 10 kwietnia 2017 roku o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zamianie sposobu użytkowania pomieszczeń socjalnych szkoły na sale lekcyjne w Jadownikach

Ostatnia modyfikacja: 2017-04-10 14:35:32 • Dodano: 2017-04-10
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Nr 71/17 Wójta Gminy Pawłów z dnia 10 kwietnia 2017 roku

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Pawłów

Ostatnia modyfikacja: 2017-04-10 13:51:28 • Dodano: 2016-11-15
Czytaj więcej o: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Pawłów

Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Pawłowie w okręgu wyborczym nr 15 (28 maja 2017 r.)

Zarządzeniem Nr 23/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2017 roku zarządzone zostały wybory uzupełniające do Rady Gminy w Pawłowie w okręgu wyborczym nr 15. Odbędą się one w niedzielę - 28 maja 2017 roku.

Ostatnia modyfikacja: 2017-04-06 12:17:03 • Dodano: 2017-03-09
Czytaj więcej o: Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Pawłowie w okręgu wyborczym nr 15 (28 maja 2017 r.)

ZAPROSZENIE do składania ofert - zamówienie do 30 000 euro - Wykonanie remontów cząstkowych na drogach będących w zarządzie Gminy Pawłów

Ostatnia modyfikacja: 2017-04-04 14:14:02 • Dodano: 2017-03-23
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE do składania ofert - zamówienie do 30 000 euro - Wykonanie remontów cząstkowych na drogach będących w zarządzie Gminy Pawłów