Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Rzepinie

Ostatnia modyfikacja: 2017-08-22 09:44:23 • Dodano: 2017-08-01
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Rzepinie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkół w Chybicach

Ostatnia modyfikacja: 2017-08-22 09:43:02 • Dodano: 2017-08-03
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkół w Chybicach

OBWIESZCZENIE Nr 142/2017 Wójta Gminy Pawłów z dnia 17 sierpnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE Nr 142/2017 Wójta Gminy Pawłów z dnia 17 sierpnia 2017 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej wraz z oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Jadownikach

Ostatnia modyfikacja: 2017-08-17 13:54:24 • Dodano: 2017-08-17
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Nr 142/2017 Wójta Gminy Pawłów z dnia 17 sierpnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE Nr 141/2017 Wójta Gminy Pawłów z dnia 17 sierpnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE Nr 141/2017 Wójta Gminy Pawłów z dnia 17 sierpnia 2017 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sali gimnastycznej z łącznikiem do Szkoły Podstawowej w Jadownikach i podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Ostatnia modyfikacja: 2017-08-17 13:52:32 • Dodano: 2017-08-17
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Nr 141/2017 Wójta Gminy Pawłów z dnia 17 sierpnia 2017 r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW DO PROJEKTU pn. "Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości PAWŁÓW"

Gmina Pawłów jako Beneficjent projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich
i wiejskich” działając w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora przedsiębiorstw w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Pawłów” w ramach RPO WŚ 2014-2020 – Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”.

Ostatnia modyfikacja: 2017-08-17 13:49:26 • Dodano: 2017-08-11
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW DO PROJEKTU pn. "Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości PAWŁÓW"

OTWARTY KONKURS OFERT dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2017 roku - IV konkurs

Ostatnia modyfikacja: 2017-08-16 13:50:00 • Dodano: 2017-07-20
Czytaj więcej o: OTWARTY KONKURS OFERT dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2017 roku - IV konkurs

ZARZĄDZENIE Nr 139/17 Wójta Gminy Pawłów z dnia 16 sierpnia 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 139/17 Wójta Gminy Pawłów z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz ustalenia regulaminu pracy komisji

Ostatnia modyfikacja: 2017-08-16 08:29:34 • Dodano: 2017-08-16
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 139/17 Wójta Gminy Pawłów z dnia 16 sierpnia 2017 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa studni w Tarczku

Ostatnia modyfikacja: 2017-08-14 10:58:20 • Dodano: 2017-08-14
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa studni w Tarczku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa studni awaryjnej nr 3A w Bronkowicach

Ostatnia modyfikacja: 2017-08-14 10:49:46 • Dodano: 2017-08-14
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa studni awaryjnej nr 3A w Bronkowicach

ZARZĄDZENIE Nr 138/17 Wójta Gminy Pawłów z dnia 10 sierpnia 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 138/17 Wójta Gminy Pawłów z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na Partnera spoza sektora przedsiębiorstw do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. "Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Pawłów"

Ostatnia modyfikacja: 2017-08-11 14:54:03 • Dodano: 2017-08-10
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 138/17 Wójta Gminy Pawłów z dnia 10 sierpnia 2017 roku