Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Rozeznanie rynku dotyczące usługi cateringowej

Ostatnia modyfikacja: 2016-10-26 16:18:31 • Dodano: 2016-10-26
Czytaj więcej o: Rozeznanie rynku dotyczące usługi cateringowej

Rozeznanie rynku dotyczące usługi transportowej przywieź/odwieź na zajęcia realizowane w soboty dla uczniów/uczennic sześciu szkół podstawowych z terenu gminy Pawłów

Ostatnia modyfikacja: 2016-10-26 16:15:46 • Dodano: 2016-10-26
Czytaj więcej o: Rozeznanie rynku dotyczące usługi transportowej przywieź/odwieź na zajęcia realizowane w soboty dla uczniów/uczennic sześciu szkół podstawowych z terenu gminy Pawłów

Strategia Rozwoju Gminy

Ostatnia modyfikacja: 2016-10-25 13:42:18 • Dodano: 2016-02-19
Czytaj więcej o: Strategia Rozwoju Gminy

NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obsługi kancelaryjnej Urzędu Gminy i elektronicznego zarządzania dokumentacją

Ostatnia modyfikacja: 2016-10-25 13:38:31 • Dodano: 2016-10-11
Czytaj więcej o: NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obsługi kancelaryjnej Urzędu Gminy i elektronicznego zarządzania dokumentacją

ZARZĄDZENIE Nr 131/16 Wójta Gminy Pawłów z dnia 25 października 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 131/16 Wójta Gminy Pawłów z dnia 25 października 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 128/16 Wójta Gminy Pawłów z dnia 11 października 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. obsługi kancelaryjnej Urzędu Gminy i elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz  powołania komisji konkursowej.

Ostatnia modyfikacja: 2016-10-25 13:36:04 • Dodano: 2016-10-25
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 131/16 Wójta Gminy Pawłów z dnia 25 października 2016 roku

OGŁOSZENIE o zamówieniu - Dostawa węgla dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie w sezonie 2016-2017

Ostatnia modyfikacja: 2016-10-24 15:04:43 • Dodano: 2016-10-24
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE o zamówieniu - Dostawa węgla dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie w sezonie 2016-2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa szkolnej hali sportowej przy Zespole Szkół w Pawłowie

Ostatnia modyfikacja: 2016-10-24 12:30:41 • Dodano: 2016-09-26
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa szkolnej hali sportowej przy Zespole Szkół w Pawłowie

OBWIESZCZENIE Nr 130/16 Wójta Gminy Pawłów z dnia 24 października 2016 roku

OBWIESZCZENIE Nr 130/16 Wójta Gminy Pawłów z dnia 24 października 2016 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa rowów odwadniających w ramach zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki - Ambrożów"

Ostatnia modyfikacja: 2016-10-24 11:03:09 • Dodano: 2016-10-24
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Nr 130/16 Wójta Gminy Pawłów z dnia 24 października 2016 roku

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Pawłów prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Pawłów. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Ostatnia modyfikacja: 2016-10-24 09:48:59 • Dodano: 2016-01-28
Czytaj więcej o: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

ZAPYTANIE ofertowe na dostawę węgla dla Szkoły Podstawowej w Godowie w sezonie grzewczym 2016/2017

ZAPYTANIE ofertowe na dostawę węgla dla Szkoły Podstawowej w Godowie w sezonie grzewczym 2016/2017

Ostatnia modyfikacja: 2016-10-21 14:16:10 • Dodano: 2016-10-21
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE ofertowe na dostawę węgla dla Szkoły Podstawowej w Godowie w sezonie grzewczym 2016/2017