Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

OGŁOSZENIE Nr 101/16 Wójta Gminy Pawłów z dnia 29 sierpnia 2016 roku

OGŁOSZENIE Nr 101/16 Wójta Gminy Pawłów z dnia 29 sierpnia 2016 roku - przyjmowanie wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania zwierząt poddanych ubojowi z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej oraz zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego i sprzętu przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Ostatnia modyfikacja: 2016-08-29 09:43:54 • Dodano: 2016-08-29
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE Nr 101/16 Wójta Gminy Pawłów z dnia 29 sierpnia 2016 roku

OBWIESZCZENIE Nr 100/16 Wójta Gminy Pawłów z dnia 26 sierpnia 2016 roku

OBWIESZCZENIE Nr 100/16 Wójta Gminy Pawłów z dnia 26 sierpnia 2016 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa rowów odwadniających w ramach zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Rzepin - Dąbrowa - wykonanie chodnika w pasie drogowym..."

Ostatnia modyfikacja: 2016-08-26 12:47:58 • Dodano: 2016-08-26
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Nr 100/16 Wójta Gminy Pawłów z dnia 26 sierpnia 2016 roku

OBWIESZCZENIE Nr 99/16 Wójta Gminy Pawłów z dnia 26 sierpnia 2016 roku

OBWIESZCZENIE Nr 99/16 Wójta Gminy Pawłów z dnia 26 sierpnia 2016 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa rowów odwadniających w ramach zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki - Ambrożów".

Ostatnia modyfikacja: 2016-08-26 12:45:16 • Dodano: 2016-08-26
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Nr 99/16 Wójta Gminy Pawłów z dnia 26 sierpnia 2016 roku

OBWIESZCZENIE Nr 98/16 Wójta Gminy Pawłów z dnia 26 sierpnia 2016 roku

OBWIESZCZENIE Nr 98/16 Wójta Gminy Pawłów z dnia 26 sierpnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 0612T Rzepin - Dąbrowa - wykonanie chodnika w pasie drogowym.

Ostatnia modyfikacja: 2016-08-26 11:02:45 • Dodano: 2016-08-26
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Nr 98/16 Wójta Gminy Pawłów z dnia 26 sierpnia 2016 roku

OBWIESZCZENIE Nr 97/16 Wójta Gminy Pawłów z dnia 24 sierpnia 2016 roku

OBWIESZCZENIE Nr 97/16 Wójta Gminy Pawłów z dnia 24 sierpnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego - rozbudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki - Ambrożów w ramach zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki - Ambrożów".

Ostatnia modyfikacja: 2016-08-25 09:16:30 • Dodano: 2016-08-24
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Nr 97/16 Wójta Gminy Pawłów z dnia 24 sierpnia 2016 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Wykonanie usługi polegającej na przewozie dzieci do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Pawłów

Ostatnia modyfikacja: 2016-08-24 14:27:06 • Dodano: 2016-08-10
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Wykonanie usługi polegającej na przewozie dzieci do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Pawłów

OBWIESZCZENIE Nr 96/16 Wójta Gminy Pawłów z dnia 18 sierpnia 2016 roku

OBWIESZCZENIE Nr 96/16 Wójta Gminy Pawłów z dnia 18 sierpnia 2016 roku w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalncych wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Brzezie, Gmina Pawłów zlokalizowanej na działce o nr ewid. 204/2 położonej w miejscowości Brzezie

Ostatnia modyfikacja: 2016-08-19 11:17:04 • Dodano: 2016-08-19
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Nr 96/16 Wójta Gminy Pawłów z dnia 18 sierpnia 2016 roku

Regulamin utrzymania czystości i porządku

Ostatnia modyfikacja: 2016-08-18 12:31:04 • Dodano: 2016-02-19
Czytaj więcej o: Regulamin utrzymania czystości i porządku

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłów

Ostatnia modyfikacja: 2016-08-17 13:27:38 • Dodano: 2016-02-11
Czytaj więcej o: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłów

ZARZĄDZENIE Nr 92/16 Wójta Gminy Pawłów z dnia 17 sierpnia 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 92/16 Wójta Gminy Pawłów z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 84/16 z dnia 2016 roku

Ostatnia modyfikacja: 2016-08-17 11:26:20 • Dodano: 2016-08-17
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 92/16 Wójta Gminy Pawłów z dnia 17 sierpnia 2016 roku