Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Rzepin Kolonia

Ostatnia modyfikacja: 2017-06-23 13:23:34 • Dodano: 2017-05-19
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Rzepin Kolonia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Brzezie

Ostatnia modyfikacja: 2017-06-23 13:22:54 • Dodano: 2017-05-19
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Brzezie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej z odwodnieniem i oświetleniem terenu przy Zespole Szkół w Rzepinie

Ostatnia modyfikacja: 2017-06-23 13:21:59 • Dodano: 2017-05-26
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej z odwodnieniem i oświetleniem terenu przy Zespole Szkół w Rzepinie

OBWIESZCZENIE Nr 112/2017 Wójta Gminy Pawłów z dnia 23 czerwca 2017 r.

OBWIESZCZENIE Nr 112/2017 Wójta Gminy Pawłów z dnia 23 czerwca 2017 r. o wydaniu deczyzji w sprawie zmiany decyzji z dnia 19.09.2016 r. znak: IGKiP.6733.9.2016 o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegjącego na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Brzezie

Ostatnia modyfikacja: 2017-06-23 12:28:24 • Dodano: 2017-06-23
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Nr 112/2017 Wójta Gminy Pawłów z dnia 23 czerwca 2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Rozbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkół w Pawłowie

Ostatnia modyfikacja: 2017-06-23 08:52:46 • Dodano: 2017-06-02
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Rozbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkół w Pawłowie

Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Pawłów, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

Ostatnia modyfikacja: 2017-06-22 14:38:08 • Dodano: 2016-01-28
Czytaj więcej o: Rejestr instytucji kultury

OBWIESZCZENIE Nr 110/2017 Wójta Gminy Pawłów z dnia 20 czerwca 2017 r.

OBWIESZCZENIE Nr 110/2017 Wójta Gminy Pawłów z dnia 20 czerwca 2017 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia dla stacji transformatorowej "Kolonia Radkowice 1"

Ostatnia modyfikacja: 2017-06-21 08:20:03 • Dodano: 2017-06-20
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Nr 110/2017 Wójta Gminy Pawłów z dnia 20 czerwca 2017 r.

OBWIESZCZENIE Nr 109/2017 Wójta Gminy Pawłów z dnia 20 czerwca 2017 r.

OBWIESZCZENIE Nr 109/2017 Wójta Gminy Pawłów z dnia 20 czerwca 2017 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w Grabkowie

Ostatnia modyfikacja: 2017-06-20 08:20:56 • Dodano: 2017-06-20
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Nr 109/2017 Wójta Gminy Pawłów z dnia 20 czerwca 2017 r.

Sesja XXX (2017-05-30) / kadencja 2014-2018

Sesja XXX z dnia 30 maja 2017 roku

Ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 11:00:17 • Dodano: 2017-06-02
Czytaj więcej o: Sesja XXX (2017-05-30) / kadencja 2014-2018

ZAPROSZENIE do składania ofert - Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Radkowice Kolonia

Ostatnia modyfikacja: 2017-06-14 11:48:44 • Dodano: 2017-05-31
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE do składania ofert - Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Radkowice Kolonia