Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2022-06-30 ( Imieniny: Arnolda, Emiliany)

Urząd Gminy w Pawłowie - Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Składanie informacji o azbeście

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Składanie informacji o azbeście

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA, ZARZĄDCY LUB UŻYTKOWNIKA MIEJSC, W KTÓRYCH BYŁ LUB JEST WYKORZYSTYWANY AZBEST

1. Złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest
Właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest, dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury. Zgodnie z przepisami, mieszkańcy gminy Pawłów posiadający wyroby zawierające azbest np. dach, elewację z eternitu, rury kominowo-azbestowe itp., powinni sporządzić informację zawierającą m.in. dane o ilości azbestu i miejscu jego występowania. Stosowną informację należy sporządzić w dwóch egzemplarzach:
- jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej Wójtowi Gminy Pawłów corocznie w terminie do 31 stycznia,
- drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Informację o wyrobach zawierających azbest należy sporządzić wg wzoru [pobierz plik]

Formularz do sporządzenia informacji można również pobrać w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Pawłowie pok. 13.


2. Wykonanie oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, gdzie są wykorzystywane wyroby zawierające azbest przeprowadzają kontrolę (we własnym zakresie) stanu tych wyrobów. Z przeprowadzonej kontroli należy sporządzić i przechowywać w jednym egzemplarzu ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. 
W zależności od stopnia pilności wyroby podlegają obowiązkowi natychmiastowej wymiany lub  kolejnej ocenie w terminie do 1 roku, lub do 5 lat.
Formularz oceny należy sporządzić wg wzoru: [pobierz plik]

3. Zgłoszenie prac do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej
Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić prace polegające na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do:
- Wydziału Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach
ul. W. Borkowskiego 4
 
FINANSOWANIE
Dane pozyskane od mieszkańców Pawłowa w wyniku inwentaryzacji wyrobów azbestowych stanowią podstawę do aktualizowania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Pawłów”. Dokument ten jest niezbędny w poszukiwaniu źródeł finansowania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietna 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz.U. Nr 62, poz. 1089).

Autor: Monika Strabanik

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-05-02 11:53przez: Monika Strabanik
Opublikowano:2016-05-02 11:11przez: Piotr Maj
Zmodyfikowano:2016-05-02 11:51przez: Piotr Maj
Podmiot udostępniający: Referar Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Odwiedziny:4459

Rejestr zmian

  • [2016-05-02 11:51:37]Piotr MajUtworzenie

Banery/Logo