Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2021-05-15 ( Imieniny: Dionizego, Nadziei)

Urząd Gminy w Pawłowie - OBWIESZCZENIE Nr 113/20 Wójta Gminy Pawłów z dnia 12 października 2020 r.

OBWIESZCZENIE Nr 113/20 Wójta Gminy Pawłów z dnia 12 października 2020 r.

OBWIESZCZENIE Nr 113/20 Wójta Gminy Pawłów z dnia 12 października 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu i odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. Planu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla  Gminy  Pawłów.

Na  podstawie  art.  19  ust.  6ustawy  z  dnia  10  kwietnia  1997  r. –Prawo  energetyczne (Dz.U.  z  2020  r.  poz.  833 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku ij ego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U.  z 2020  r.  poz.  283 z późn. zm.), zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres  21 dni ” Planu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla  Gminy  Pawłów.” w dniach od 12.10.2020 – 02.12.2020 r. Dokument będzie wyłożony w w/w dniach, do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Pawłów, Pawłów 56, 27-225 Pawłów, w godzinach urzędowania oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej Gminy Pawłów

https://bip.pawlow.pl/p,79,programy. Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy  mają  prawo  składać  wnioski,  zastrzeżenia  i  uwagi  do  projektu  założeń w nieprzekraczalnym  terminie do 02.12.2020 r. Uwagi, wnioski lub zastrzeżenia należy składać na piśmie, osobiście w Urzędzie Gminy Pawłów, pocztą na adres: Pawłów 56, 27-225 Pawłów lub  za pomocą środków  komunikacji  elektronicznej  na adres: urzad@pawlow.pl. Składanie uwag z użyciem adresu e-mail  równoznaczne jest  z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tego adresu. Uwagi, wnioski lub zastrzeżenia złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone. Uwagi powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej  oraz  adres. W  tytule  uwag  prosimy zamieszczać informację: „Uwaga do projektu założeń do planu zaopatrzenia”.

Ponadto informuję iż na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 283 ze zm.), Wójt Gminy Pawłów podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Projektu Planu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla  Gminy  Pawłów

Zgodnie z w/w ustawą wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z wnioskiem o uzgodnienie odnośnie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach w piśmie znak: WPN-II.410.44.2020.EC z dnia 17.08.2020 r. uzgodnił brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Projektu Planu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla  Gminy  Pawłów.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach w piśmie znak NZ.9022.5.43.2020 z dnia 18.08.2020 r. uzgodnił odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Projektu Planu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla  Gminy  Pawłów.

/-/ Marek Wojtas
Wójt Gminy Pawłów

Autor: Krzysztof Charemski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-10-12 08:14:24przez: Krzysztof Charemski
Opublikowano:2020-10-12 00:00:00przez: Piotr Maj
Zmodyfikowano:2020-10-12 08:11przez: Piotr Maj
Podmiot udostępniający: Sekretarz
Odwiedziny:291

Rejestr zmian

  • [2020-10-12 08:11:24]Piotr MajUtworzenie

Banery/Logo