Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

ZARZĄDZENIE Nr 23/18 Wójta Gminy Pawłów z dnia 19 marca 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 23/18 Wójta Gminy Pawłów z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego dostaw

Ostatnia modyfikacja: 2018-03-21 13:19:33 • Dodano: 2018-03-21
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 23/18 Wójta Gminy Pawłów z dnia 19 marca 2018 roku

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Pawłów prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Pawłów. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Ostatnia modyfikacja: 2018-03-20 13:02:55 • Dodano: 2016-01-28
Czytaj więcej o: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej, dotyczącej zmiany stanu wody na działce o nr ewid. 261/3 w miejscowości Kałków

Ostatnia modyfikacja: 2018-03-19 14:50:47 • Dodano: 2018-03-05
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej, dotyczącej zmiany stanu wody na działce o nr ewid. 261/3 w miejscowości Kałków

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Rzepinie

Ostatnia modyfikacja: 2018-03-16 12:09:43 • Dodano: 2018-03-05
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Rzepinie

ZAPROSZENIE do składania ofert - Wykonanie remontów cząstkowych na drogach będących w zarządzie Gminy Pawłów

Ostatnia modyfikacja: 2018-03-15 14:20:40 • Dodano: 2018-03-07
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE do składania ofert - Wykonanie remontów cząstkowych na drogach będących w zarządzie Gminy Pawłów

ZAPROSZENIE do składania ofert - Przeprowadzenie diagnozy potencjału kulturalnego mieszkańców Gminy Pawłów

Ostatnia modyfikacja: 2018-03-14 13:51:56 • Dodano: 2018-03-02
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE do składania ofert - Przeprowadzenie diagnozy potencjału kulturalnego mieszkańców Gminy Pawłów

ZAPYTANIE OFERTOWE - na usługi opiekuńcze

Ostatnia modyfikacja: 2018-03-14 13:24:41 • Dodano: 2018-03-14
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE - na usługi opiekuńcze

OTWARTY KONKURS OFERT dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Ostatnia modyfikacja: 2018-03-08 08:48:08 • Dodano: 2018-02-06
Czytaj więcej o: OTWARTY KONKURS OFERT dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2018 roku

OBWIESZCZENIE Nr 19/2018 Wójta Gminy Pawłów z dnia 7 marca 2018 r.

OBWIESZCZENIE Nr 19/2018 Wójta Gminy Pawłów z dnia 7 marca 2018 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Ostatnia modyfikacja: 2018-03-07 15:01:10 • Dodano: 2018-03-07
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Nr 19/2018 Wójta Gminy Pawłów z dnia 7 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/18 Wójta Gminy Pawłów z dnia 7 marca 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 18/18 Wójta Gminy Pawłów z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 oraz ustalenia regulaminu pracy komisji.

Ostatnia modyfikacja: 2018-03-07 14:36:51 • Dodano: 2018-03-07
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 18/18 Wójta Gminy Pawłów z dnia 7 marca 2018 roku