Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Wykonanie zagospodarowania terenu i wyposażenia uzupełniającego oczyszczalni ścieków w msc. Łomno

Ostatnia modyfikacja: 2019-02-20 14:20:40 • Dodano: 2019-02-07
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Wykonanie zagospodarowania terenu i wyposażenia uzupełniającego oczyszczalni ścieków w msc. Łomno

Sprzedaż i dostawa wyposażenia do Żłobka Bajka w Gminie Pawłów

Ostatnia modyfikacja: 2019-02-19 11:15:39 • Dodano: 2019-02-08
Czytaj więcej o: Sprzedaż i dostawa wyposażenia do Żłobka Bajka w Gminie Pawłów

GZUI Pawłów: OGŁOSZENIE o zamówieniu - Dostawa koparko-ładowarki na potrzeby Gminnego Zakładu Usługowo-Inwestycyjnego w Pawłowie

Ostatnia modyfikacja: 2019-02-19 08:16:39 • Dodano: 2019-01-16
Czytaj więcej o: GZUI Pawłów: OGŁOSZENIE o zamówieniu - Dostawa koparko-ładowarki na potrzeby Gminnego Zakładu Usługowo-Inwestycyjnego w Pawłowie

ZAPYTANIE OFERTOWE – Przygotowanie i emisja radiowych spotów reklamowych w ramach promocji projektu „Cyfrowy Pawłów - rozwój kompetencji komputerowych mieszkańców gminy Pawłów”

Ostatnia modyfikacja: 2019-02-18 08:13:52 • Dodano: 2019-02-07
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE – Przygotowanie i emisja radiowych spotów reklamowych w ramach promocji projektu „Cyfrowy Pawłów - rozwój kompetencji komputerowych mieszkańców gminy Pawłów”

OBWIESZCZENIE Nr 17/19 Wójta Gminy Pawłów z dnia 15 lutego 2019 r.

OBWIESZCZENIE Nr 17/19 Wójta Gminy Pawłów z dnia 15 lutego 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa gazociągu średniego ciśnienia w Grabkowie i Dąbrowie Dolnej

Ostatnia modyfikacja: 2019-02-15 14:29:54 • Dodano: 2019-02-15
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Nr 17/19 Wójta Gminy Pawłów z dnia 15 lutego 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dokonanie przeglądu technicznego budynków OSP na lata 2019-2021

Ostatnia modyfikacja: 2019-02-15 13:46:35 • Dodano: 2019-02-05
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE - Dokonanie przeglądu technicznego budynków OSP na lata 2019-2021

ZARZĄDZENIE NR 16/19 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 15 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie/wspieranie zadań publicznych w 2019 roku przez organizację pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Ostatnia modyfikacja: 2019-02-15 13:39:37 • Dodano: 2019-02-15
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 16/19 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 15 lutego 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE- Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw w Żłobku Bajka w Gminie Pawłów- IV

Ostatnia modyfikacja: 2019-02-12 13:53:34 • Dodano: 2019-02-01
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE- Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw w Żłobku Bajka w Gminie Pawłów- IV

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłów

Ostatnia modyfikacja: 2019-02-12 12:39:47 • Dodano: 2016-02-11
Czytaj więcej o: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego w kompleksie sportowym w Pawłowie

Ostatnia modyfikacja: 2019-02-07 12:23:57 • Dodano: 2019-01-23
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego w kompleksie sportowym w Pawłowie