Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Rzepinie

Ostatnia modyfikacja: 2018-04-26 14:55:14 • Dodano: 2018-03-05
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Rzepinie

OBWIESZCZENIE Nr 54/2018 Wójta Gminy Pawłów z dnia 26 kwietnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE Nr 54/2018 Wójta Gminy Pawłów z dnia 26 kwietnia 2018 r. - uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w Radkowicach

Ostatnia modyfikacja: 2018-04-26 11:15:51 • Dodano: 2018-04-26
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Nr 54/2018 Wójta Gminy Pawłów z dnia 26 kwietnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE Nr 53/2018 Wójta Gminy Pawłów z dnia 25 kwietnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE Nr 53/2018 Wójta Gminy Pawłów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa gazociągu średniego ciśnienia w Warszówku

Ostatnia modyfikacja: 2018-04-25 14:03:59 • Dodano: 2018-04-25
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Nr 53/2018 Wójta Gminy Pawłów z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłów

Ostatnia modyfikacja: 2018-04-25 12:24:28 • Dodano: 2016-02-11
Czytaj więcej o: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłów

OBWIESZCZENIE Nr 51/2018 Wójta Gminy Pawłów z dnia 23 kwietnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE Nr 51/2018 Wójta Gminy Pawłów z dnia 23 kwietnia 2018 r. o wszczęciu postępowania w spraiwe zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie Szkoły Podstawowej w Jadownikach poprzez budowę sali gimnastycznej z łącznikiem wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych i przebudową wejścia do szkoły

Ostatnia modyfikacja: 2018-04-23 13:46:04 • Dodano: 2018-04-23
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Nr 51/2018 Wójta Gminy Pawłów z dnia 23 kwietnia 2018 r.

ZAPROSZENIE do składania ofert "Przebudowa drogi gminnej nr 362012T Radkowice - Radkowice Podosiny- wykonanie odcinka chodnika w pasie drogi gminnej"

Ostatnia modyfikacja: 2018-04-23 10:43:16 • Dodano: 2018-04-19
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE do składania ofert "Przebudowa drogi gminnej nr 362012T Radkowice - Radkowice Podosiny- wykonanie odcinka chodnika w pasie drogi gminnej"

OGŁOSZENIE o zamówieniu - Roboty budowlane - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łomno

Ostatnia modyfikacja: 2018-04-20 14:47:23 • Dodano: 2018-03-26
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE o zamówieniu - Roboty budowlane - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łomno

ZAPROSZENIE do składania ofert - Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości w msc. Rzepin Drugi

Ostatnia modyfikacja: 2018-04-20 11:04:31 • Dodano: 2018-04-20
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE do składania ofert - Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości w msc. Rzepin Drugi

ZAPROSZENIE do składania ofert na dostawę sprzętu dla OSP z terenu gminy Pawłów

Ostatnia modyfikacja: 2018-04-19 14:22:31 • Dodano: 2018-04-06
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE do składania ofert na dostawę sprzętu dla OSP z terenu gminy Pawłów

ZAPROSZENIE do składania ofert "Przebudowa drogi dojazdowej znajdującej się na działce nr ewid 10/3 w miejscowości Świętomarz"

Ostatnia modyfikacja: 2018-04-19 13:55:57 • Dodano: 2018-04-19
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE do składania ofert "Przebudowa drogi dojazdowej znajdującej się na działce nr ewid 10/3 w miejscowości Świętomarz"