Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

GZUI Pawłów: OGŁOSZENIE o zamówieniu - Dostawa koparko-ładowarki na potrzeby Gminnego Zakładu Usługowo-Inwestycyjnego w Pawłowie

Ostatnia modyfikacja: 2019-01-16 14:49:28 • Dodano: 2019-01-16
Czytaj więcej o: GZUI Pawłów: OGŁOSZENIE o zamówieniu - Dostawa koparko-ładowarki na potrzeby Gminnego Zakładu Usługowo-Inwestycyjnego w Pawłowie

ZAPYTANIE OFERTOWE – Publikacja artykułów prasowych w ramach promocji projektu „Cyfrowy Pawłów - rozwój kompetencji komputerowych mieszkańców gminy Pawłów”

Ostatnia modyfikacja: 2019-01-16 07:54:20 • Dodano: 2019-01-08
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE – Publikacja artykułów prasowych w ramach promocji projektu „Cyfrowy Pawłów - rozwój kompetencji komputerowych mieszkańców gminy Pawłów”

ZARZĄDZENIE NR 7/2019 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 15 stycznia 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR  7/2019 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego

Ostatnia modyfikacja: 2019-01-15 14:24:12 • Dodano: 2019-01-15
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 7/2019 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 15 stycznia 2019 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę artykułów żywnościowych dla stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Lucyny i Mieczysława Ambrożów w Szerzawach

Ostatnia modyfikacja: 2019-01-15 13:23:18 • Dodano: 2019-01-15
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę artykułów żywnościowych dla stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Lucyny i Mieczysława Ambrożów w Szerzawach

OBWIESZCZENIE Nr 6/19 Wójta Gminy Pawłów z dnia 15 stycznia 2019 r.

OBWIESZCZENIE Nr 6/19 Wójta Gminy Pawłów z dnia 15 stycznia 2019 r. o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Pawłów odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji transmisyjnej w miejscowości Warszówek

Ostatnia modyfikacja: 2019-01-15 10:38:50 • Dodano: 2019-01-15
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Nr 6/19 Wójta Gminy Pawłów z dnia 15 stycznia 2019 r.

Oferta realizacji zadnia publicznego złożona przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności

Ostatnia modyfikacja: 2019-01-15 08:31:15 • Dodano: 2019-01-15
Czytaj więcej o: Oferta realizacji zadnia publicznego złożona przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności

ZARZĄDZENIE NR 5/19 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 11 stycznia 2019

ZARZĄDZENIE NR 5/19 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 11 stycznia 2019 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Pawłów w 2019 roku

Ostatnia modyfikacja: 2019-01-14 12:39:13 • Dodano: 2019-01-14
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 5/19 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 11 stycznia 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE na: zakup i dostawę artykułów żywnościowych dla stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzepinie

Ostatnia modyfikacja: 2019-01-14 12:35:40 • Dodano: 2019-01-14
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE na: zakup i dostawę artykułów żywnościowych dla stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzepinie

ZAPYTANIE OFERTOWE- na zakup i dostawę artykułów żywnościowych dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pawłowie

Ostatnia modyfikacja: 2019-01-14 09:32:09 • Dodano: 2019-01-14
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE- na zakup i dostawę artykułów żywnościowych dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pawłowie

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Pawłów prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Pawłów. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Ostatnia modyfikacja: 2019-01-14 08:07:56 • Dodano: 2016-01-28
Czytaj więcej o: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych