Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Pawłów

Na podstawie Art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U z 2017 poz. 788), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Pawłów od dnia 11.07.2018r. do dnia 10.09.2018r., w siedzibie Urzędu Gminy Pawłów, Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 13,  w godzinach pracy Urzędu 8:00 - 15:00.

Ostatnia modyfikacja: 2018-07-12 08:16:35 • Dodano: 2018-07-12
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Pawłów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej w msc Szeligi dz. nr 193, w km 0+000 do 0+580

Ostatnia modyfikacja: 2018-07-11 13:54:41 • Dodano: 2018-06-14
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej w msc Szeligi dz. nr 193, w km 0+000 do 0+580

ZAPYTANIE OFERTOWE - Remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dąbrowie

Ostatnia modyfikacja: 2018-07-11 11:50:58 • Dodano: 2018-07-11
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE - Remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dąbrowie

OBWIESZCZENIE Nr 91/2018 Wójta Gminy Pawłów z dnia 10 lipca 2018 r.

OBWIESZCZENIE Nr 91/2018 Wójta Gminy Pawłów z dnia 10 lipca 2018 r.  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Świślina na terenie gminy Pawłów.

Ostatnia modyfikacja: 2018-07-11 11:08:59 • Dodano: 2018-07-11
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Nr 91/2018 Wójta Gminy Pawłów z dnia 10 lipca 2018 r.

OBWIESZCZENIE Nr 90/2018 Wójta Gminy Pawłów z dnia 10 lipca 2018 r.

OBWIESZCZENIE Nr 90/2018 Wójta Gminy Pawłów z dnia 10 lipca 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Szerzawy II na terenie gminy Pawłów

Ostatnia modyfikacja: 2018-07-11 11:08:09 • Dodano: 2018-07-11
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Nr 90/2018 Wójta Gminy Pawłów z dnia 10 lipca 2018 r.

KONKURS na stanowisko Dyrektora Żłobka Bajka w Gminie Pawłów

Ostatnia modyfikacja: 2018-07-09 13:34:14 • Dodano: 2018-07-09
Czytaj więcej o: KONKURS na stanowisko Dyrektora Żłobka Bajka w Gminie Pawłów

ZARZĄDZENIE Nr 87/18 Wójta Gminy Pawłów z dnia 9 lipca 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 87/18 Wójta Gminy Pawłów z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka  Bajka w Gminie Pawłów

Ostatnia modyfikacja: 2018-07-09 13:31:58 • Dodano: 2018-07-09
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 87/18 Wójta Gminy Pawłów z dnia 9 lipca 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 85/18 Wójta Gminy Pawłów z dnia 5 lipca 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 85/18 Wójta Gminy Pawłów z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Ostatnia modyfikacja: 2018-07-09 13:22:49 • Dodano: 2018-07-09
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 85/18 Wójta Gminy Pawłów z dnia 5 lipca 2018 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa placu zabaw w Starym Bostowie

Ostatnia modyfikacja: 2018-07-09 08:14:54 • Dodano: 2018-06-21
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa placu zabaw w Starym Bostowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec

Ostatnia modyfikacja: 2018-07-06 14:53:17 • Dodano: 2018-05-23
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec