Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

OBWIESZCZENIE Nr 27/20 Wójta Gminy Pawłów z dnia 27 lutego 2020 r.

OBWIESZCZENIE Nr 27/20 Wójta Gminy Pawłów z dnia 27 lutego 2020 r. o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci niskiego i średniego napięcia w Radkowicach gm. Pawłów

Ostatnia modyfikacja: 2020-02-27 13:11:48 • Dodano: 2020-02-27
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Nr 27/20 Wójta Gminy Pawłów z dnia 27 lutego 2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Przeprowadzenie zajęć w ramach realizacji projektu „Usługi społeczne dla rodziny”

Ostatnia modyfikacja: 2020-02-27 12:45:00 • Dodano: 2020-02-04
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Przeprowadzenie zajęć w ramach realizacji projektu „Usługi społeczne dla rodziny”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Rozwój infrastruktury sportowej, rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Godowie z budową sali gimnastycznej - II przetarg

Ostatnia modyfikacja: 2020-02-27 12:43:07 • Dodano: 2020-02-25
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Rozwój infrastruktury sportowej, rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Godowie z budową sali gimnastycznej - II przetarg

ZARZĄDZENIE NR 25/20 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 26 lutego 2020 roku

ZARZĄDZENIE Nr 25/20 Wójta Gminy Pawłów z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Wójta Gminy Pawłów oraz zakresu i trybu przeprowadzenia kontroli przez Zespół

Ostatnia modyfikacja: 2020-02-26 14:03:13 • Dodano: 2020-02-26
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 25/20 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 26 lutego 2020 roku

Kontrole obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Pawłów pozostających w ewidencji Wójta Gminy Pawłów

Ostatnia modyfikacja: 2020-02-26 14:00:59 • Dodano: 2020-02-26
Czytaj więcej o: Kontrole obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Pawłów pozostających w ewidencji Wójta Gminy Pawłów

ZARZĄDZENIE NR 18/20 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 17 lutego 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 18/20 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

Ostatnia modyfikacja: 2020-02-25 12:01:06 • Dodano: 2020-02-17
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 18/20 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 17 lutego 2020 roku

Wybory Prezydenta RP 2020

Ostatnia modyfikacja: 2020-02-25 11:59:12 • Dodano: 2020-02-17
Czytaj więcej o: Wybory Prezydenta RP 2020

ZAPROSZENIE do składania ofert - Przedłużenie licencji programu antywirusowego na okres 3 lat

Ostatnia modyfikacja: 2020-02-25 08:59:25 • Dodano: 2020-02-24
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE do składania ofert - Przedłużenie licencji programu antywirusowego na okres 3 lat

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Rozwój infrastruktury sportowej, rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Godowie z budową sali gimnastycznej

Ostatnia modyfikacja: 2020-02-24 13:40:36 • Dodano: 2020-01-28
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Rozwój infrastruktury sportowej, rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Godowie z budową sali gimnastycznej

ZARZĄDZENIE NR 24/20 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 21 lutego 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 24/20 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych zleconych przez Gminę Pawłów do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ostatnia modyfikacja: 2020-02-21 12:58:36 • Dodano: 2020-02-21
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 24/20 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 21 lutego 2020 roku

KONKURSY na stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Szerzawach, Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłowie, Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzepinie i Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Godowie

Ostatnia modyfikacja: 2020-02-17 13:17:02 • Dodano: 2020-02-17
Czytaj więcej o: KONKURSY na stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Szerzawach, Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłowie, Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzepinie i Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Godowie

ZARZĄDZENIE NR 17/20 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 17 lutego 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 17/20 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów:Publicznej Szkoły Podstawowej im. Lucyny i Mieczysława Ambrożów w Szerzawach, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pawłowie,  Publicznej Szkoły Podstawowej im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” w Rzepinie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Godowie.

Ostatnia modyfikacja: 2020-02-17 13:13:39 • Dodano: 2020-02-17
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 17/20 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 17 lutego 2020 roku