Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Pawłów prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Pawłów. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Ostatnia modyfikacja: 2019-04-16 12:04:10 • Dodano: 2016-01-28
Czytaj więcej o: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa studni w Tarczku

Ostatnia modyfikacja: 2019-04-15 15:00:39 • Dodano: 2019-04-05
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa studni w Tarczku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej w msc Rzepin Pierwszy dz. Nr 251/2 w km 0+230 do 0+780 celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego

Ostatnia modyfikacja: 2019-04-12 12:05:58 • Dodano: 2019-03-28
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej w msc Rzepin Pierwszy dz. Nr 251/2 w km 0+230 do 0+780 celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej w msc Krajków dz. Nr 170 w km 0+000 do 0+725 celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego

Ostatnia modyfikacja: 2019-04-12 12:03:58 • Dodano: 2019-03-28
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej w msc Krajków dz. Nr 170 w km 0+000 do 0+725 celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 362011T Radkowice Podborze – Rzepin Pierwszy

Ostatnia modyfikacja: 2019-04-11 12:09:09 • Dodano: 2019-03-26
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 362011T Radkowice Podborze – Rzepin Pierwszy

ZAPYTANIE OFERTOWE- na świadczenie usług z zakresu BHP dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Godowie

Ostatnia modyfikacja: 2019-04-10 14:45:33 • Dodano: 2019-04-10
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE- na świadczenie usług z zakresu BHP dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Godowie

ZAPYTANIE OFERTOWE- Publikacja artykułu prasowego w ramach projektu „Rozwój e -usług w obszarze edukacji Gminie Pawłów”

Ostatnia modyfikacja: 2019-04-08 14:49:06 • Dodano: 2019-03-22
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE- Publikacja artykułu prasowego w ramach projektu „Rozwój e -usług w obszarze edukacji Gminie Pawłów”

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa plakatów oraz ulotek informacyjnych w ramach projektu „Rozwój e-usług w obszarze edukacji w Gminie Pawłów”

Ostatnia modyfikacja: 2019-04-08 14:36:44 • Dodano: 2019-03-21
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa plakatów oraz ulotek informacyjnych w ramach projektu „Rozwój e-usług w obszarze edukacji w Gminie Pawłów”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Wykonanie zagospodarowania terenu i wyposażenia uzupełniającego oczyszczalni ścieków w msc. Łomno

Ostatnia modyfikacja: 2019-04-02 13:52:37 • Dodano: 2019-02-07
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Wykonanie zagospodarowania terenu i wyposażenia uzupełniającego oczyszczalni ścieków w msc. Łomno

ZARZĄDZENIE NR 45/19 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 2 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 45/19 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dofinansowania do zabiegów sterylizacji lub kastracji psów i kotów na terenie gminy Pawłów w roku 2019

Ostatnia modyfikacja: 2019-04-02 12:51:11 • Dodano: 2019-04-02
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 45/19 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 2 kwietnia 2019 r.