Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłów

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłów

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zostały jak do tej pory uchwalone dla 14 miejscowości:

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego prosimy się kontaktować się z Referatem Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Planowania Przestrzennego tel. 041 272 16 14 wew. 127 lub 125.

UWAGA! Mapy zostały odpowiednio zmiejszone (skala na mapach może być niezgodna z mapami znajdującymi się w Urzędzie Gminy w Pawłowie).