OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA –FIRMY O STATUSIE MŚP DO PROJEKTU pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości PAWŁÓW”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 sierpnia 2017

Gmina Pawłów jako Beneficjent projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich
i wiejskich” działając w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza otwarty nabór partnera – firmy o statusie MŚP w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Pawłów” w ramach RPO WŚ 2014-2020 – Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”.

Inwestycje zgłaszane przez Oferentów – potencjalnych Partnerów muszą być realizowane na obszarze rewitalizacji Pawłów-Wióry określonym w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Pawłów dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pawłowie, Bip.pawlow.pl – zakładka Programy – Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Pawłów, link bezpośredni:

http://bip.pawlow.pl/index.php?c=article&id=227

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć w Regulaminie naboru Partnera – firmy o statusie MŚP.

Termin składania ofert: od 11.08.2017r. do 06.09.2017r. (do godz. 14:30)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Sekretarz
Data utworzenia:2017-08-11
Data publikacji:2017-08-11
Osoba sporządzająca dokument:Krzysztof Charemski
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Maj
Liczba odwiedzin:222