OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA –FIRMY O STATUSIE MŚP DO PROJEKTU pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości PAWŁÓW”

Inwestycje zgłaszane przez Oferentów – potencjalnych Partnerów muszą być realizowane na obszarze rewitalizacji Pawłów-Wióry określonym w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Pawłów dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pawłowie, Bip.pawlow.pl – zakładka Programy – Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Pawłów, link bezpośredni:

http://bip.pawlow.pl/index.php?c=article&id=227

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć w Regulaminie naboru Partnera – firmy o statusie MŚP.

Termin składania ofert: od 11.08.2017r. do 06.09.2017r. (do godz. 14:30)