OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa studni awaryjnej nr 3A w Bronkowicach