OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa studni w Tarczku