OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Radkowicach