ZARZĄDZENIE Nr 163/17 Wójta Gminy Pawłów z dnia 5 października 2017 roku