OGŁOSZENIE o zamówieniu - Dostawy - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pawłów w 2018r. – 2019r.