OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa oprogramowania dla szkół w Gminie Pawłów