ZARZĄDZENIE NR 1/19 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartych konkursach ofert na realizację w 2019 zadań publicznych