OGŁOSZENIE Wójta Gminy Pawłów z dnia 8 stycznia 2020 roku - Nabór na członków Komisji Konkursowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 stycznia 2020

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 688 ze zm.) Wójt Gminy Pawłów ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych  w otwartych  konkursach ofert, na realizację w roku 2020 zadań własnych  gminy w  zakresach: prowadzenie profilaktycznych działań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych wraz z prowadzeniem międzygminnych rozgrywek sportowych, organizowanie pomocy społecznej w tym pomocy żywnościowej dla najuboższych, upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez organizowanie zajęć rekreacyjnych z elementami sportowymi oraz innych wydarzeń sportowych, upowszechnianie kultury fizycznej z elementami edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży, udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa, działalność na rzecz dzieci i młodzieży.

Wypełniony formularz stanowiący załącznik nr 1 należy dostarczyć drogą pocztową na adres – Urząd Gminy w Pawłowie, Pawłów 56, 27-225 Pawłów lub osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy w Pawłowie, a także elektronicznie (scan zgłoszenia) na adres e-mail: sco@i-poczta.eu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2020 r. 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Referat Oświaty, Kultury i Sportu
Data utworzenia:2020-01-08
Data publikacji:2020-01-08
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Nowak
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Maj
Liczba odwiedzin:558

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-01-31 11:50:17Piotr MajDodano: INFORMACJA o wyniku naboru kandydatów na członków komisji konkursowej (2020-01-30)OGŁOSZENIE Wójta Gminy Pawłów z dnia 8 stycznia 2020 roku - Nabór na członków Komisji Konkursowych
2020-01-08 12:30:46Piotr MajUtworzenieOGŁOSZENIE Wójta Gminy Pawłów z dnia 8 stycznia 2020 roku - Nabór na członków Komisji Konkursowych