Jesteś tutaj: Start / Pomoc publiczna

Pomoc publiczna

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f, g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (Dz.U.2013.885 j.t.  z późn. zm.) Wójt Gminy Pawłów  podaje do publicznej wiadomości: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym z uwagi na ważny interes podatnika lub interes publiczny udzielono pomocy publicznej.