Stan przyjmowanych spraw

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnianiu podlega m. in. informacja publiczna o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania.
Korespondencja wpływająca do Urzędu Gminy w Pawłowie jest rejestrowana w dziennikach podawczych kancelarii Urzędu, gdzie Wójt lub osoba przez niego upoważniona dokonuje rozdziału korespondencji - zgodnie z właściwością - poszczególnym pracownikom do realizacji.
Sprawy w Urzędzie Gminy w Pawłowie rozpatrywane są według kolejności wpływu z zachowaniem terminów określonych w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. w Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Nad prawidłowością, terminowością udzielenia odpowiedzi na korespondencję nadzór sprawują kierownicy referatów.

Osoby zainteresowane dostępem do informacji o stanie spraw, w których są stroną lub spraw o charakterze powszechnym, aby uzyskać stosowne informacje będą musiały znać numer kancelaryjny skierowanego do Urzędu pisma. I tak:

  • Jeżeli klient osobiście przyniesie pismo do Urzędu, to w momencie doręczenia może uzyskać informację o numerze kancelaryjnym w Kancelarii;

  • Jeżeli klient wyśle korespondencje do Urzędu np. za pośrednictwem poczty, to aby uzyskać informacje o numerze kancelaryjnym będzie musiał przyjść do Urzędu lub zatelefonować pod nr tel. +48 41 272 16 14 wew. 117 w punkcie kancelaryjnym.

Przekazanie numeru kancelaryjnego nastąpi po skutecznej identyfikacji sprawy.

Podstawową metodą identyfikacji będzie poprawne przekazanie przez zainteresowanego danych o sprawie tj. dokładnej daty złożenia lub wysłania pisma i opisu przedmiotu sprawy. W odniesieniu do instytucji wystarczy podanie znaku sprawy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Referat Organizacyjny
Data utworzenia:2016-01-20
Data publikacji:2016-01-20
Osoba sporządzająca dokument:Piotr Maj
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Maj
Liczba odwiedzin:3326

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-01-20 18:36:38Piotr MajUtworzenieStan przyjmowanych spraw