Jesteś tutaj: Start / Lobbing

Lobbing

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przez działalność lobbingową rozumie się każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy samorządu gminnego w procesie stanowienia prawa w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego.

Działalność lobbingowa polega na reprezentowaniu interesów osób lub jednostek, na rzecz których działają podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty realizujące czynności wchodzące w jej zakres bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Kwestie związane załatwianiem spraw w Urzędzie Gminy w Pawłowie dotyczących prowadzenia działalności lobbingowej przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa uregulowane zostały zarządzeniem nr 118/15 Wójta Gminy w Pawłowie z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy w Pawłowie wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.

Informacje o działaniach podejmowanych wobec podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową:

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Referat Organizacyjny
Data utworzenia:2016-02-09
Data publikacji:2016-02-09
Osoba sporządzająca dokument:Piotr Maj
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Maj
Liczba odwiedzin:2138

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-02-09 20:26:31Piotr MajUtworzenieLobbing