Jesteś tutaj: Start / Zarządzenia Wójta

Zarządzenia Wójta

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uwaga! Zarządzeniaobwieszczeniaogłoszenia Wójta Gminy Pawłów posiadają wspólną numerację.

ZARZĄDZENIE NR 41/20 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 26 marca 2020 roku

Dodano: 2020-03-26 • Ostatnia modyfikacja: 2020-03-26 12:51:03

ZARZĄDZENIE NR 41/20 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy w Pawłowie

ZARZĄDZENIE NR 37/20 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 20 marca 2020 roku

Dodano: 2020-03-20 • Ostatnia modyfikacja: 2020-03-20 12:43:16

ZARZĄDZENIE NR 37/20 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych zleconych przez Gminę Pawłów do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz ustalenia regulaminu pracy komisji

ZARZĄDZENIE NR 34/20 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 16 marca 2020 roku

Dodano: 2020-03-16 • Ostatnia modyfikacja: 2020-03-16 12:55:06

ZARZĄDZENIE NR 34/20 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 16 marca 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 24/20 z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych zleconych przez Gminę Pawłów do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ZARZĄDZENIE NR 30/20 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 4 marca 2020 roku

Dodano: 2020-03-04 • Ostatnia modyfikacja: 2020-03-04 12:41:38

ZARZĄDZENIE NR 30/20 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 28/20 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 28 lutego 2020 roku

Dodano: 2020-02-28 • Ostatnia modyfikacja: 2020-02-28 14:54:31

ZARZĄDZENIE NR 28/20 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zlecenia realizacji zadnia publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 25/20 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 26 lutego 2020 roku

Dodano: 2020-02-26 • Ostatnia modyfikacja: 2020-02-26 14:03:13

ZARZĄDZENIE Nr 25/20 Wójta Gminy Pawłów z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Wójta Gminy Pawłów oraz zakresu i trybu przeprowadzenia kontroli przez Zespół

ZARZĄDZENIE NR 24/20 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 21 lutego 2020 roku

Dodano: 2020-02-21 • Ostatnia modyfikacja: 2020-02-21 12:58:36

ZARZĄDZENIE NR 24/20 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych zleconych przez Gminę Pawłów do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ZARZĄDZENIE NR 18/20 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 17 lutego 2020 roku

Dodano: 2020-02-17 • Ostatnia modyfikacja: 2020-02-25 12:01:06

ZARZĄDZENIE NR 18/20 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

ZARZĄDZENIE NR 17/20 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 17 lutego 2020 roku

Dodano: 2020-02-17 • Ostatnia modyfikacja: 2020-02-17 13:13:39

ZARZĄDZENIE NR 17/20 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów:Publicznej Szkoły Podstawowej im. Lucyny i Mieczysława Ambrożów w Szerzawach, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pawłowie,  Publicznej Szkoły Podstawowej im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” w Rzepinie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Godowie.

ZARZĄDZENIE NR 12/20 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 31 stycznia 2020 roku

Dodano: 2020-01-31 • Ostatnia modyfikacja: 2020-01-31 14:40:23

ZARZĄDZENIE NR 12/20 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w oddziałach przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłów na rok szkolny 2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 11/20 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 31 stycznia 2020 roku

Dodano: 2020-01-31 • Ostatnia modyfikacja: 2020-01-31 11:35:49

ZARZĄDZENIE NR 11/20 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia regulaminu udzielania pomocy w realizacji prac związanych z usuwaniem wyrobów i odpadów zawierających azbest w ramach „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Pawłów na lata 2013-2032”

ZARZĄDZENIE NR 4/20 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 14 stycznia 2020 roku

Dodano: 2020-01-14 • Ostatnia modyfikacja: 2020-01-14 14:54:01

ZARZĄDZENIE NR 4/20 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Pawłów w 2020 roku

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Referat Organizacyjny
Data utworzenia:2016-05-02
Data publikacji:2016-05-02
Osoba sporządzająca dokument:Piotr Maj
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Maj
Liczba odwiedzin:14015

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-05-02 11:33:06Piotr MajUtworzenieZarządzenia Wójta