Jesteś tutaj: Start / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uwaga! Zarządzeniaobwieszczeniaogłoszenia Wójta Gminy Pawłów posiadają wspólną numerację.

OGŁOSZENIE o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych zleconych przez Gminę Pawłów

Dodano: 2020-03-20 • Ostatnia modyfikacja: 2020-03-20 14:41:24

Na podstawie art. 15 ust 2h i 2j w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), Wójt Gminy Pawłów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych zleconych przez Gminę Pawłów do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Pawłów z dnia 17 stycznia 2020 roku - sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w Kałkowie

Dodano: 2020-01-17 • Ostatnia modyfikacja: 2020-01-17 13:07:52

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Pawłów z dnia 8 stycznia 2020 roku - Nabór na członków Komisji Konkursowych

Dodano: 2020-01-08 • Ostatnia modyfikacja: 2020-01-31 11:50:24

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Pawłów z dnia 10 grudnia 2019 roku - wykaz nieruchomości do sprzedaży

Dodano: 2019-12-10 • Ostatnia modyfikacja: 2019-12-10 13:35:05

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Pawłów z dnia 4 listopada 2019 roku

Dodano: 2019-11-04 • Ostatnia modyfikacja: 2019-11-04 12:50:56

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Pawłów z dnia 4 listopada 2019 roku - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wybory ławników na kadencję 2020-2023

Dodano: 2019-06-05 • Ostatnia modyfikacja: 2019-06-05 09:31:28

Informujemy, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych  w 2015 r. Przy wyborach ławniczych zastosowanie mają przepisy art. 158 Rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z póź. zm.).

Czytaj więcej o: Wybory ławników na kadencję 2020-2023

Decyzja WA.ZUZ.4.421.3.138.2018.2019.MG z dnia 17 kwietnia 2019 r. (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)

Dodano: 2019-04-25 • Ostatnia modyfikacja: 2019-04-25 14:11:48

INFORMACJA Wójta Gminy Pawłów z dnia 13 grudnia 2018 r.

Dodano: 2018-12-13 • Ostatnia modyfikacja: 2018-12-16 21:42:17

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wybór Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu

Dodano: 2018-11-28 • Ostatnia modyfikacja: 2018-11-28 17:40:33

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wybór Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9 pn. „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem", Poddziałanie 9.1 pn. „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie — tryb pozakonkursowy".

Komunikat Nr 1/2018 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach

Dodano: 2018-09-28 • Ostatnia modyfikacja: 2018-10-01 12:31:00

II OTWARTY KONKURS OFERT dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Dodano: 2018-09-04 • Ostatnia modyfikacja: 2018-09-27 10:21:34

Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Pawłów na wniosek Gminnego Zakładu Usługowo-Inwestycyjnego w Pawłowie z dn. 8 marca 2018 roku i jego korekt z dn. 24 maja 2018 roku, 3 sierpnia 2018 r

Dodano: 2018-09-04 • Ostatnia modyfikacja: 2018-09-04 13:31:19

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Referat Organizacyjny
Data utworzenia:2016-05-02
Data publikacji:2016-05-02
Osoba sporządzająca dokument:Piotr Maj
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Maj
Liczba odwiedzin:9882

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-05-02 11:34:48Piotr MajUtworzenieOgłoszenia