Jesteś tutaj: Start / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uwaga! Zarządzeniaobwieszczeniaogłoszenia Wójta Gminy Pawłów posiadają wspólną numerację.

Decyzja WA.ZUZ.4.421.3.138.2018.2019.MG z dnia 17 kwietnia 2019 r. (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)

Dodano: 2019-04-25 • Ostatnia modyfikacja: 2019-04-25 14:11:48

INFORMACJA Wójta Gminy Pawłów z dnia 13 grudnia 2018 r.

Dodano: 2018-12-13 • Ostatnia modyfikacja: 2018-12-16 21:42:17

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wybór Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu

Dodano: 2018-11-28 • Ostatnia modyfikacja: 2018-11-28 17:40:33

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wybór Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9 pn. „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem", Poddziałanie 9.1 pn. „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie — tryb pozakonkursowy".

Komunikat Nr 1/2018 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach

Dodano: 2018-09-28 • Ostatnia modyfikacja: 2018-10-01 12:31:00

II OTWARTY KONKURS OFERT dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Dodano: 2018-09-04 • Ostatnia modyfikacja: 2018-09-27 10:21:34

Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Pawłów na wniosek Gminnego Zakładu Usługowo-Inwestycyjnego w Pawłowie z dn. 8 marca 2018 roku i jego korekt z dn. 24 maja 2018 roku, 3 sierpnia 2018 r

Dodano: 2018-09-04 • Ostatnia modyfikacja: 2018-09-04 13:31:19

WYCIĄG z taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach ul. Iglasta 5

Dodano: 2018-08-16 • Ostatnia modyfikacja: 2018-08-27 13:36:28

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Pawłów z dnia 23 maja 2018 roku

Dodano: 2018-05-23 • Ostatnia modyfikacja: 2018-05-23 11:29:58

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Pawłów z dnia 23 maja 2018 roku - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Pawłów z dnia 8 maja 2018 roku

Dodano: 2018-05-08 • Ostatnia modyfikacja: 2018-05-08 12:39:54

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Pawłów z dnia 8 maja 2018 roku - wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

OTWARTY KONKURS OFERT dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Dodano: 2018-02-06 • Ostatnia modyfikacja: 2018-03-08 08:48:08

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Referat Organizacyjny
Data utworzenia:2016-05-02
Data publikacji:2016-05-02
Osoba sporządzająca dokument:Piotr Maj
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Maj
Liczba odwiedzin:7198

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-05-02 11:34:48Piotr MajUtworzenieOgłoszenia