Jesteś tutaj: Start / Ogłoszenia Wójta

Ogłoszenia Wójta

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uwaga! Zarządzeniaobwieszczeniaogłoszenia Wójta Gminy Pawłów posiadają wspólną numerację.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Pawłów z dnia 23 maja 2018 roku

Dodano: 2018-05-23 • Ostatnia modyfikacja: 2018-05-23 11:29:58

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Pawłów z dnia 23 maja 2018 roku - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Pawłów z dnia 8 maja 2018 roku

Dodano: 2018-05-08 • Ostatnia modyfikacja: 2018-05-08 12:39:54

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Pawłów z dnia 8 maja 2018 roku - wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

OTWARTY KONKURS OFERT dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Dodano: 2018-02-06 • Ostatnia modyfikacja: 2018-03-08 08:48:08

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Pawłów z dnia 8 grudnia 2017 roku

Dodano: 2017-12-08 • Ostatnia modyfikacja: 2017-12-08 12:09:50

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Pawłów z dnia 8 grudnia 2017 roku - podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Pawłów z dnia 17 listopada 2017 roku

Dodano: 2017-11-17 • Ostatnia modyfikacja: 2017-11-17 12:44:24

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Pawłów z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Grabków.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Pawłów z dnia 9 listopada 2017 roku

Dodano: 2017-11-13 • Ostatnia modyfikacja: 2017-11-13 11:44:20

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Pawłów z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie wykazu nieruchomości lokalowych w miejscowości Kałków przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z zachowaniem pierwszeństwa nabycia tych lokali przez ich najemców.

OGŁOSZENIE o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat (Wieloborowice)

Dodano: 2017-10-27 • Ostatnia modyfikacja: 2017-10-27 10:25:54

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW DO PROJEKTU pn. "Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości PAWŁÓW"

Dodano: 2017-08-11 • Ostatnia modyfikacja: 2017-10-05 14:00:28

Gmina Pawłów jako Beneficjent projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich
i wiejskich” działając w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora przedsiębiorstw w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Pawłów” w ramach RPO WŚ 2014-2020 – Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”.

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW DO PROJEKTU pn. "Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości PAWŁÓW"

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA –FIRMY O STATUSIE MŚP DO PROJEKTU pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości PAWŁÓW”

Dodano: 2017-08-11 • Ostatnia modyfikacja: 2017-10-05 13:59:38

Gmina Pawłów jako Beneficjent projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich
i wiejskich” działając w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza otwarty nabór partnera – firmy o statusie MŚP w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Pawłów” w ramach RPO WŚ 2014-2020 – Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”.

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA –FIRMY O STATUSIE MŚP DO PROJEKTU pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości PAWŁÓW”

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Pawłów z dnia 9 sierpnia 2017 roku

Dodano: 2017-08-09 • Ostatnia modyfikacja: 2017-08-09 13:25:31

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Pawłów z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Referat Organizacyjny
Data utworzenia:2016-05-02
Data publikacji:2016-05-02
Osoba sporządzająca dokument:Piotr Maj
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Maj
Liczba odwiedzin:4475

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-05-02 11:34:48Piotr MajUtworzenieOgłoszenia Wójta