Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2021-10-22 ( Imieniny: Haliszki, Lody)

Urząd Gminy w Pawłowie - Sprawy, druki i wnioski

Sprawy, druki i wnioski

Spis treści:

Referat Organizacyjny
Numery pokoi: 1, 3, 4Telefony: 41 272 16 14, 41 272 16 70 wew. 111, 113, 114

Sprawa Opis usługi Do pobrania
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Opis  
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej Opis  

spis treści

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Sprawa Opis usługi Do pobrania
Uzyskaj zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów na własnej działce Opis  Wniosek
Składanie informacji o azbeście Opis i wnioski
Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia Opis Wniosek
Uzyskaj informację o środowisku i jego ochronie
Powiązane: Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku
Opis  -
Ekoportal (informacje ogólne) Opis  -
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - Wniosek
Oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków - Oświadczenie
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Wniosek
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2021) - Deklaracja

spis treści

Referat Budżetu i Finansów

Sprawa Opis usługi Do pobrania
Uzyskaj zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych małżonka Opis -

spis treści

Urząd Stanu Cywilnego

Sprawa Opis usługi Do pobrania
Dowód osobisty - informacja o dokumencie Opis  -
Uzyskaj dowód osobisty Opis Wniosek
Wniosek
Uzyskaj dowód osobisty dla dziecka Opis -
Zdjęcie do dowodu lub paszportu - wymagania Opis  -
Sprawdź, czy Twój dowód jest gotowy Opis  -
Zgłoś utratę albo uszkodzenie dowodu osobistego (unieważnienie dowodu osobistego) Opis  
Zgłoś urodzenie dziecka Opis  -
Wróć do nazwiska noszonego przed ślubem Opis  -
Sprawdź swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych Opis  -
Uzyskaj zaświadczenie o swoich danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych Opis  -
Uzyskaj dane innej osoby z Rejestru Dowodów Osobistych Opis  -
Sprawdź swoje dane w rejestrze PESEL Opis  -
Zmień numer PESEL Opis  -
Uzyskaj numer PESEL (dla obywateli polskich) Opis  -
Uzyskaj numer PESEL (dla cudzoziemców) Opis  -
Weź ślub cywilny Opis -
Weź ślub wyznaniowy Opis -
Odpis aktu stanu cywilnego - informacje ogólne Opis -
Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) Opis Wniosek
Uzyskaj zaświadczenie o stanie cywilnym Opis Wniosek
Zrób fotokopię papierowego aktu stanu cywilnego Opis -
Wróć do nazwiska noszonego przed ślubem Opis -
Zgłoś zgon Opis -
Głosowanie poza miejscem zameldowania Opis -
Obowiązek meldunkowy Opis -
Zamelduj się na pobyt stały Opis  Wniosek
Zamelduj się na pobyt czasowy dłuższy niż 3 miesiące Opis  Wniosek
Wymelduj się z pobytu stałego Opis  Wniosek
Wymelduj się z pobytu czasowego Opis  Wniosek
Uzyskaj zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały  - Wniosek

spis treści

Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Planowania Przestrzennego

Sprawa Opis usługi Do pobrania
Wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego -  Wniosek
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Wniosek
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy - Wniosek
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawłów - Wniosek
Zmiana przeznaczenia części działki/działek w związku z zawiadomieniem o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłów - Wniosek
Lokalizacja, przebudowa ogrodzenia - Wniosek
Lokalizacja, przebudowa zjazdu - Wniosek
Umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym - Wniosek
Zajęcie terenu pasa drogowego w celu prowadzenia robót - Wniosek
Zajęcie terenu pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia obcego - Wniosek

spis treści

Referat Oświaty, Kultury i Sportu

Sprawa Opis usługi Do pobrania
 Uzyskaj dofinansowanie na zakup podręczników szkolnych (Wyprawka szkolna) Opis  -
 Zapisz dziecko do żłobka Opis  -
 Zapisz dziecko do przedszkola Opis  -
Wniosek o wydanie duplikatu aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - Wniosek
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Opis i wniosek

spis treści

Geodeta

Sprawa Opis usługi Do pobrania
Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości - Wniosek
Księgi wieczyste (informacja ogólna) Opis -
Geoportal (informacje ogólne) Opis   -

spis treści

Autor: Piotr Maj

Czytaj więcej

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-01-20 13:29przez: Piotr Maj
Opublikowano:2016-01-20 00:00przez: Piotr Maj
Zmodyfikowano:2021-05-12 12:25przez: Piotr Maj
Podmiot udostępniający: Referat Organizacyjny
Odwiedziny:17296

Rejestr zmian

 • [2021-05-12 12:25:04]Piotr MajZaktualizowano: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • [2020-10-02 13:13:32]Piotr MajDodano: Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 • [2020-10-01 08:34:39]Piotr MajDodano: Wniosek o wydanie duplikatu aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 • [2020-07-24 11:31:01]Piotr MajAktualizacja wniosków: lokalizacja celu publicznego, warunki zabudowy
 • [2020-07-22 14:40:32]Piotr MajDodano: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • [2020-01-30 08:34:30]Piotr MajAktualizacja wniosku o wydanie dowodu osobistego
 • [2019-12-19 10:38:46]Piotr MajAktualizacja wniosków: RRiOŚ
 • [2018-07-12 13:45:37]Piotr MajDodano: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • [2018-07-09 08:07:28]Piotr MajAktualizacja wniosków: warunki zabudowy, ustalenia lokalizacji
 • [2016-09-02 08:50:22]Piotr MajAktualizacja
 • [2016-05-17 10:05:39]Piotr MajDodanie 5 nowych spraw/wniosków
 • [2016-01-20 13:29:32]Piotr MajUtworzenie

Banery/Logo