Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

ZARZĄDZENIE NR 100/20 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 18 września 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 100/20 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 18 września 2020 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu "Rocznego Programu Współpracy Gminy Pawłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021"

Ostatnia modyfikacja: 2020-09-18 14:14:20 • Dodano: 2020-09-18
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 100/20 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 18 września 2020 roku

Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Pawłowie w okręgu nr 1 - Łomno, Krajków (22 listopada 2020)

Ostatnia modyfikacja: 2020-09-16 10:25:18 • Dodano: 2020-09-16
Czytaj więcej o: Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Pawłowie w okręgu nr 1 - Łomno, Krajków (22 listopada 2020)

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. "Utworzenie świetlicy środowiskowej z filiaml w Gminie Pawłów"

Ostatnia modyfikacja: 2020-09-15 15:03:28 • Dodano: 2020-09-15
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. "Utworzenie świetlicy środowiskowej z filiaml w Gminie Pawłów"

ZAPYTANIE OFERTOWE - "Prowadzenie zajęć z matematyki i języka angielskiego" w ramach projektu pn. "Utworzenie świetlicy środowiskowej z filiami w Gminie Pawłów"

Ostatnia modyfikacja: 2020-09-14 19:24:38 • Dodano: 2020-09-14
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE - "Prowadzenie zajęć z matematyki i języka angielskiego" w ramach projektu pn. "Utworzenie świetlicy środowiskowej z filiami w Gminie Pawłów"

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa i montaż mebli w ramach projektu pn. "Utworzenie świetlicy środowiskowej z filiami w Gminie Pawłów"

Ostatnia modyfikacja: 2020-09-11 08:17:49 • Dodano: 2020-09-01
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa i montaż mebli w ramach projektu pn. "Utworzenie świetlicy środowiskowej z filiami w Gminie Pawłów"

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa środków czystości w ramach projektu pn. "Utworzenie świetlicy środowiskowej z filiami w Gminie Pawłów"

Ostatnia modyfikacja: 2020-09-10 10:13:45 • Dodano: 2020-08-28
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa środków czystości w ramach projektu pn. "Utworzenie świetlicy środowiskowej z filiami w Gminie Pawłów"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Wykonanie usługi polegającej na przewozie dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Pawłów

Ostatnia modyfikacja: 2020-09-09 13:02:01 • Dodano: 2020-08-10
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Wykonanie usługi polegającej na przewozie dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Pawłów

ZAPYTANIE OFERTOWE - "Prowadzenie zajęć z matematyki, języka angielskiego, teatralno-artystycznych oraz kulinarnych" w ramach projektu pn. "Utworzenie Świetlicy środowiskowej z filiami w Gminie Pawłów"

Ostatnia modyfikacja: 2020-09-09 12:52:17 • Dodano: 2020-08-07
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE - "Prowadzenie zajęć z matematyki, języka angielskiego, teatralno-artystycznych oraz kulinarnych" w ramach projektu pn. "Utworzenie Świetlicy środowiskowej z filiami w Gminie Pawłów"

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Chybicach

Ostatnia modyfikacja: 2020-09-09 08:30:31 • Dodano: 2020-08-11
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Chybicach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krajków i Grabków, Gm. Pawłów

Ostatnia modyfikacja: 2020-09-07 13:44:33 • Dodano: 2020-04-29
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krajków i Grabków, Gm. Pawłów

ZAPYTANIE OFERTOWE - Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu pn. "Utworzenie świetlicy środowiskowej z filiami w Gminie Pawłów"

Ostatnia modyfikacja: 2020-09-07 12:17:28 • Dodano: 2020-09-07
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE - Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu pn. "Utworzenie świetlicy środowiskowej z filiami w Gminie Pawłów"

OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu dokumentu "Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Pawłów na lata 2019-2035"

Wójt Gminy Pawłów zaprasza mieszkańców gminy do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Pawłów na lata 2019-2035opracowanego w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności. Celem konsultacji jest wyrażenie opinii w sprawie projektu dokumentu Strategii”.

Ostatnia modyfikacja: 2020-09-02 13:59:30 • Dodano: 2020-09-02
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu dokumentu "Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Pawłów na lata 2019-2035"