Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

II KONKURS na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

Ostatnia modyfikacja: 2019-06-17 14:28:45 • Dodano: 2019-06-04
Czytaj więcej o: II KONKURS na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

ZAPROSZENIE do składania ofert na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości (Brzezie)

Ostatnia modyfikacja: 2019-06-14 09:43:17 • Dodano: 2019-06-03
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE do składania ofert na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości (Brzezie)

ZAPROSZENIE do składania ofert - Wydzierżawienie placu pod stoiska gastronomiczne oraz wesołe miasteczko podczas imprezy XXI Dni Pawłowa w dniu 4 sierpnia 2019 r.

Ostatnia modyfikacja: 2019-06-13 15:03:15 • Dodano: 2019-06-05
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE do składania ofert - Wydzierżawienie placu pod stoiska gastronomiczne oraz wesołe miasteczko podczas imprezy XXI Dni Pawłowa w dniu 4 sierpnia 2019 r.

Oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - Stowarzyszenie Gmina Pawłów Plus

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ) na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Stypendia pomostowe na I rok studiów dla mieszkańców gminy Pawłów”.

Ostatnia modyfikacja: 2019-06-13 13:42:13 • Dodano: 2019-06-13
Czytaj więcej o: Oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - Stowarzyszenie Gmina Pawłów Plus

Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Pawłów, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

Ostatnia modyfikacja: 2019-06-13 12:53:17 • Dodano: 2016-01-28
Czytaj więcej o: Rejestr instytucji kultury

ZAPYTANIE OFERTOWE - Sprzedaż i dostawa wyposażenia do Żłobka Bajka w Gminie Pawłów - III zapytanie

Ostatnia modyfikacja: 2019-06-11 13:56:02 • Dodano: 2019-06-04
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE - Sprzedaż i dostawa wyposażenia do Żłobka Bajka w Gminie Pawłów - III zapytanie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Wykonanie usługi polegającej na przewozie dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Pawłów-II

Ostatnia modyfikacja: 2019-06-11 13:14:23 • Dodano: 2019-06-11
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Wykonanie usługi polegającej na przewozie dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Pawłów-II

Oświadczenia majątkowe Radnych w kadencji 2018-2023

Ostatnia modyfikacja: 2019-06-07 13:24:28 • Dodano: 2019-02-26
Czytaj więcej o: Oświadczenia majątkowe Radnych w kadencji 2018-2023

Wybory ławników na kadencję 2020-2023

Informujemy, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych  w 2015 r. Przy wyborach ławniczych zastosowanie mają przepisy art. 158 Rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z póź. zm.).

Ostatnia modyfikacja: 2019-06-05 09:31:28 • Dodano: 2019-06-05
Czytaj więcej o: Wybory ławników na kadencję 2020-2023

ZARZĄDZENIE NR 70/2019 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 4 czerwca 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 70/2019 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia II konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

Ostatnia modyfikacja: 2019-06-04 10:07:43 • Dodano: 2019-06-04
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 70/2019 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 4 czerwca 2019 roku