Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

ZAPYTANIE OFERTOWE - Sprzedaż i dostawa 15 sztuk tabletów dla uczniów szkoły podstawowej do pracy on-line

Ostatnia modyfikacja: 2018-06-21 14:57:05 • Dodano: 2018-06-15
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE - Sprzedaż i dostawa 15 sztuk tabletów dla uczniów szkoły podstawowej do pracy on-line

PRZETARG ustny nieograniczony - dzierżawa nieruchomości gruntowych, niezabudowanych z przeznaczeniem na cele rolnicze położonych w miejscowości Szeligi

Ostatnia modyfikacja: 2018-06-21 09:25:28 • Dodano: 2018-06-21
Czytaj więcej o: PRZETARG ustny nieograniczony - dzierżawa nieruchomości gruntowych, niezabudowanych z przeznaczeniem na cele rolnicze położonych w miejscowości Szeligi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa placu zabaw w Starym Bostowie

Ostatnia modyfikacja: 2018-06-21 07:49:52 • Dodano: 2018-06-21
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa placu zabaw w Starym Bostowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej w msc Szeligi dz. nr 193, w km 0+000 do 0+580

Ostatnia modyfikacja: 2018-06-15 14:46:51 • Dodano: 2018-06-14
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej w msc Szeligi dz. nr 193, w km 0+000 do 0+580

OGŁOSZENIE o zamówieniu - Dostawa wyposażenia dla trzech szkół w Gminie Pawłów - III przetarg

Ostatnia modyfikacja: 2018-06-15 13:33:35 • Dodano: 2018-05-29
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE o zamówieniu - Dostawa wyposażenia dla trzech szkół w Gminie Pawłów - III przetarg

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i dostawę książek do czterech bibliotek szkolnych w Gminie Pawłów w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Ostatnia modyfikacja: 2018-06-15 13:32:44 • Dodano: 2018-05-25
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i dostawę książek do czterech bibliotek szkolnych w Gminie Pawłów w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

ZARZĄDZENIE Nr 76/18 Wójta Gminy Pawłów z dnia 15 czerwca 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 76/18 Wójta Gminy Pawłów z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Ostatnia modyfikacja: 2018-06-15 09:10:52 • Dodano: 2018-06-15
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 76/18 Wójta Gminy Pawłów z dnia 15 czerwca 2018 roku

OBWIESZCZENIE Nr 75/2018 Wójta Gminy Pawłów z dnia 14 czerwca 2018 r.

OBWIESZCZENIE Nr 75/2018 Wójta Gminy Pawłów z dnia 14 czerwca 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Radkowice Kolonia na terenie gminy Pawłów wraz z uzsadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko

Ostatnia modyfikacja: 2018-06-14 12:08:17 • Dodano: 2018-06-14
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Nr 75/2018 Wójta Gminy Pawłów z dnia 14 czerwca 2018 r.

OBWIESZCZENIE Nr 74/2018 Wójta Gminy Pawłów z dnia 14 czerwca 2018 r.

OBWIESZCZENIE Nr 74/2018 Wójta Gminy Pawłów z dnia 14 czerwca 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tarczek na terenie gminy Pawłów wraz z uzsadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko

Ostatnia modyfikacja: 2018-06-14 12:07:04 • Dodano: 2018-06-14
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Nr 74/2018 Wójta Gminy Pawłów z dnia 14 czerwca 2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Remont drogi gminnej w miejscowości Jadowniki - II przetarg

Ostatnia modyfikacja: 2018-06-13 14:45:08 • Dodano: 2018-06-08
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Remont drogi gminnej w miejscowości Jadowniki - II przetarg