Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Remont drogi gminnej w msc. Świętomarz

Ostatnia modyfikacja: 2019-08-19 14:51:15 • Dodano: 2019-08-19
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Remont drogi gminnej w msc. Świętomarz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świętomarz

Ostatnia modyfikacja: 2019-08-19 14:38:43 • Dodano: 2019-08-19
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świętomarz

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki szkolnej w PSP w Rzepinie

Ostatnia modyfikacja: 2019-08-19 10:19:19 • Dodano: 2019-08-19
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki szkolnej w PSP w Rzepinie

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki szkolnej w PSP w Chybicach

Ostatnia modyfikacja: 2019-08-16 13:03:19 • Dodano: 2019-08-16
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki szkolnej w PSP w Chybicach

Ogłoszenie o zamówieniu GOKSiR - Roboty budowlane - Budowa obiektu kultury w miejscowości Nieczulice (II przetarg)

Ostatnia modyfikacja: 2019-08-14 15:01:01 • Dodano: 2019-08-02
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu GOKSiR - Roboty budowlane - Budowa obiektu kultury w miejscowości Nieczulice (II przetarg)

OGŁOSZENIE o zamówieniu - Roboty budowlane - Remont drogi gminnej nr 362012T w miejscowości Radkowice

Ostatnia modyfikacja: 2019-08-14 14:51:20 • Dodano: 2019-08-14
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE o zamówieniu - Roboty budowlane - Remont drogi gminnej nr 362012T w miejscowości Radkowice

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OSP PAWŁÓW - Dostawy - Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowie

Ostatnia modyfikacja: 2019-08-14 13:27:30 • Dodano: 2019-08-06
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OSP PAWŁÓW - Dostawy - Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowie

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pawłowie

Ostatnia modyfikacja: 2019-08-14 08:51:57 • Dodano: 2019-08-14
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pawłowie

OGŁOSZENIE o zamówieniu - Roboty budowlane - Remont drogi gminnej nr 362009T Dąbrowa przez wieś

Ostatnia modyfikacja: 2019-08-13 14:34:45 • Dodano: 2019-08-13
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE o zamówieniu - Roboty budowlane - Remont drogi gminnej nr 362009T Dąbrowa przez wieś

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Lucyny i Mieczysława Ambrożów w Szerzawach

Ostatnia modyfikacja: 2019-08-12 14:03:33 • Dodano: 2019-08-12
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Lucyny i Mieczysława Ambrożów w Szerzawach

ZARZĄDZENIE NR 93/2019 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 12 sierpnia 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 93/2019 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na powierzenie/wspieranie zadań publicznych w 2019 roku przez organizację pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ostatnia modyfikacja: 2019-08-12 11:45:30 • Dodano: 2019-08-12
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 93/2019 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 12 sierpnia 2019 roku

OGŁOSZENIE o zamówieniu - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej nr 362023T Chybice – Nieczulice

Ostatnia modyfikacja: 2019-08-09 14:56:44 • Dodano: 2019-08-09
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE o zamówieniu - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej nr 362023T Chybice – Nieczulice