Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłów

Ostatnia modyfikacja: 2018-01-17 14:10:15 • Dodano: 2016-02-11
Czytaj więcej o: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłów

ZARZĄDZENIE Nr 5/18 Wójta Gminy Pawłów z dnia 4 stycznia 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 5/18 Wójta Gminy Pawłów z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie zaproszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej

Ostatnia modyfikacja: 2018-01-04 14:54:02 • Dodano: 2018-01-04
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 5/18 Wójta Gminy Pawłów z dnia 4 stycznia 2018 roku

OBWIESZCZENIE Nr 6/2018 Wójta Gminy Pawłów z dnia 4 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE Nr 6/2018 Wójta Gminy Pawłów z dnia 4 stycznia 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w Warszówku

Ostatnia modyfikacja: 2018-01-04 14:29:33 • Dodano: 2018-01-04
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Nr 6/2018 Wójta Gminy Pawłów z dnia 4 stycznia 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę „Odbioru, transportu i przekazania do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II) ..."

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę: „Odbioru, transportu i przekazania do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych położonych na terenie Gminy Pawłow  w 2018 roku"

Ostatnia modyfikacja: 2018-01-02 14:31:29 • Dodano: 2017-12-11
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę „Odbioru, transportu i przekazania do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II) ..."

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę na usługę: „Wyłapania, transportu, przyjęcia do schroniska i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Pawłów w 2018 roku”

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę na usługę: „Wyłapania, transportu, przyjęcia do schroniska i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Pawłów w 2018 roku”

Ostatnia modyfikacja: 2018-01-02 14:30:37 • Dodano: 2017-12-11
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę na usługę: „Wyłapania, transportu, przyjęcia do schroniska i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Pawłów w 2018 roku”

OBWIESZCZENIE Nr 3/2018 Wójta Gminy Pawłów z dnia 2 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE Nr 3/2018 Wójta Gminy Pawłów z dnia 2 stycznia 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pokrzywnica na terenie gminy Pawłów

Ostatnia modyfikacja: 2018-01-02 13:44:24 • Dodano: 2018-01-02
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Nr 3/2018 Wójta Gminy Pawłów z dnia 2 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE Nr 2/2018 Wójta Gminy Pawłów z dnia 2 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE Nr 2/2018 Wójta Gminy Pawłów z dnia 2 stycznia 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chybice na terenie gminy Pawłów

Ostatnia modyfikacja: 2018-01-02 13:43:04 • Dodano: 2018-01-02
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Nr 2/2018 Wójta Gminy Pawłów z dnia 2 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE Nr 1/2018 Wójta Gminy Pawłów z dnia 2 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE Nr 1/2018 Wójta Gminy Pawłów z dnia 2 stycznia 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pawłów na terenie gminy Pawłów

Ostatnia modyfikacja: 2018-01-02 13:41:30 • Dodano: 2018-01-02
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Nr 1/2018 Wójta Gminy Pawłów z dnia 2 stycznia 2018 r.

OGŁOSZENIE o zamówieniu - Dostawy - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pawłów w 2018r. – 2019r.

Ostatnia modyfikacja: 2017-12-27 07:23:48 • Dodano: 2017-10-09
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE o zamówieniu - Dostawy - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pawłów w 2018r. – 2019r.

OBWIESZCZENIE Nr 204/2017 Wójta Gminy Pawłów z dnia 22 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE Nr 204/2017 Wójta Gminy Pawłów z dnia 22 grudnia 2017 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ostatnia modyfikacja: 2017-12-22 07:33:04 • Dodano: 2017-12-22
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Nr 204/2017 Wójta Gminy Pawłów z dnia 22 grudnia 2017 r.