Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Rozwój infrastruktury sportowej, rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Godowie z budową sali gimnastycznej - III przetarg

Ostatnia modyfikacja: 2020-04-02 12:05:16 • Dodano: 2020-03-27
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Rozwój infrastruktury sportowej, rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Godowie z budową sali gimnastycznej - III przetarg

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie – Filia w Nieczulicach – zagospodarowanie terenu - II przetarg

Ostatnia modyfikacja: 2020-04-01 14:56:50 • Dodano: 2020-03-24
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie – Filia w Nieczulicach – zagospodarowanie terenu - II przetarg

Wybory Prezydenta RP 2020

Ostatnia modyfikacja: 2020-04-01 12:47:28 • Dodano: 2020-02-17
Czytaj więcej o: Wybory Prezydenta RP 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE - Sprzedaż i dostawa wyposażenia do Żłobka Bajka w Gminie Pawłów

Ostatnia modyfikacja: 2020-03-27 14:41:22 • Dodano: 2020-03-19
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE - Sprzedaż i dostawa wyposażenia do Żłobka Bajka w Gminie Pawłów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Rozwój infrastruktury sportowej, rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Godowie z budową sali gimnastycznej - II przetarg

Ostatnia modyfikacja: 2020-03-27 11:50:15 • Dodano: 2020-02-25
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Rozwój infrastruktury sportowej, rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Godowie z budową sali gimnastycznej - II przetarg

ZARZĄDZENIE NR 41/20 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 26 marca 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 41/20 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy w Pawłowie

Ostatnia modyfikacja: 2020-03-26 12:51:03 • Dodano: 2020-03-26
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 41/20 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 26 marca 2020 roku

NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. gospodarki odpadami

Ostatnia modyfikacja: 2020-03-26 12:49:21 • Dodano: 2020-03-26
Czytaj więcej o: NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. gospodarki odpadami

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie – Filia w Nieczulicach – zagospodarowanie terenu

Ostatnia modyfikacja: 2020-03-24 12:21:24 • Dodano: 2020-03-04
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie – Filia w Nieczulicach – zagospodarowanie terenu

OBWIESZCZENIE Nr 38/20 Wójta Gminy Pawłów z dnia 24 marca 2020 r.

OBWIESZCZENIE Nr 38/20 Wójta Gminy Pawłów z dnia 24 marca 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci niskiego i średniego napięcia w Radkowicach gm. Pawłów

Ostatnia modyfikacja: 2020-03-24 11:41:13 • Dodano: 2020-03-24
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Nr 38/20 Wójta Gminy Pawłów z dnia 24 marca 2020 r.

OGŁOSZENIE o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych zleconych przez Gminę Pawłów

Na podstawie art. 15 ust 2h i 2j w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), Wójt Gminy Pawłów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych zleconych przez Gminę Pawłów do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Ostatnia modyfikacja: 2020-03-20 14:41:24 • Dodano: 2020-03-20
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych zleconych przez Gminę Pawłów

ZARZĄDZENIE NR 37/20 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 20 marca 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 37/20 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych zleconych przez Gminę Pawłów do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz ustalenia regulaminu pracy komisji

Ostatnia modyfikacja: 2020-03-20 12:43:16 • Dodano: 2020-03-20
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 37/20 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 20 marca 2020 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pawłów

Ostatnia modyfikacja: 2020-03-19 15:02:11 • Dodano: 2020-03-19
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pawłów