Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.625.826,37 zł

Ostatnia modyfikacja: 2017-12-13 10:51:20 • Dodano: 2017-11-07
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.625.826,37 zł

OBWIESZCZENIE Nr 201/2017 Wójta Gminy Pawłów z dnia 12 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE Nr 201/2017 Wójta Gminy Pawłów z dnia 12 grudnia 2017 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ostatnia modyfikacja: 2017-12-12 14:38:21 • Dodano: 2017-12-12
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Nr 201/2017 Wójta Gminy Pawłów z dnia 12 grudnia 2017 r.

ZAPROSZENIE do złożenia oferty - Administrowanie Cmentarzem Komunalnym w Radkowicach Kolonii

Ostatnia modyfikacja: 2017-12-12 14:25:11 • Dodano: 2017-11-28
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE do złożenia oferty - Administrowanie Cmentarzem Komunalnym w Radkowicach Kolonii

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę na usługę: „Wyłapania, transportu, przyjęcia do schroniska i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Pawłów w 2018 roku”

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę na usługę: „Wyłapania, transportu, przyjęcia do schroniska i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Pawłów w 2018 roku”

Ostatnia modyfikacja: 2017-12-11 14:45:01 • Dodano: 2017-12-11
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę na usługę: „Wyłapania, transportu, przyjęcia do schroniska i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Pawłów w 2018 roku”

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę „Odbioru, transportu i przekazania do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II) ..."

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę: „Odbioru, transportu i przekazania do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych położonych na terenie Gminy Pawłow  w 2018 roku"

Ostatnia modyfikacja: 2017-12-11 14:42:09 • Dodano: 2017-12-11
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę „Odbioru, transportu i przekazania do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II) ..."

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – "Aktywna tablica"

Ostatnia modyfikacja: 2017-12-11 13:21:13 • Dodano: 2017-11-03
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – "Aktywna tablica"

ZAPYTANIE ofertowe - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zmieszanych o kodzie 200301 z ulic, placów i boisk oraz odpadów o kodach 200201, 200202, 200203 z cmentarza komunalnego

Ostatnia modyfikacja: 2017-12-08 13:32:24 • Dodano: 2017-12-08
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE ofertowe - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zmieszanych o kodzie 200301 z ulic, placów i boisk oraz odpadów o kodach 200201, 200202, 200203 z cmentarza komunalnego

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Pawłów z dnia 8 grudnia 2017 roku

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Pawłów z dnia 8 grudnia 2017 roku - podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat

Ostatnia modyfikacja: 2017-12-08 12:09:50 • Dodano: 2017-12-08
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE Wójta Gminy Pawłów z dnia 8 grudnia 2017 roku

OBWIESZCZENIE Nr 199/2017 Wójta Gminy Pawłów z dnia 7 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE Nr 199/2017 Wójta Gminy Pawłów z dnia 7 grudnia 2017 r. - rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia i przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w Łomnie

Ostatnia modyfikacja: 2017-12-07 13:12:10 • Dodano: 2017-12-07
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Nr 199/2017 Wójta Gminy Pawłów z dnia 7 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE Nr 198/2017 Wójta Gminy Pawłów z dnia 7 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE Nr 198/2017 Wójta Gminy Pawłów z dnia 7 grudnia 2017 r. - uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w Warszówku

Ostatnia modyfikacja: 2017-12-07 13:10:16 • Dodano: 2017-12-07
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Nr 198/2017 Wójta Gminy Pawłów z dnia 7 grudnia 2017 r.