Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i dostawę książek do czterech bibliotek szkolnych w Gminie Pawłów w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Ostatnia modyfikacja: 2018-05-25 14:54:39 • Dodano: 2018-05-25
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i dostawę książek do czterech bibliotek szkolnych w Gminie Pawłów w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Remont drogi gminnej w miejscowości Jadowniki

Ostatnia modyfikacja: 2018-05-25 14:29:10 • Dodano: 2018-05-16
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Remont drogi gminnej w miejscowości Jadowniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec

Ostatnia modyfikacja: 2018-05-23 15:02:30 • Dodano: 2018-05-23
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec

OBWIESZCZENIE Nr 63/2018 Wójta Gminy Pawłów z dnia 23 maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE Nr 63/2018 Wójta Gminy Pawłów z dnia 23 maja 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia w Warszówku

Ostatnia modyfikacja: 2018-05-23 12:58:48 • Dodano: 2018-05-23
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Nr 63/2018 Wójta Gminy Pawłów z dnia 23 maja 2018 r.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Pawłów z dnia 23 maja 2018 roku

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Pawłów z dnia 23 maja 2018 roku - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Ostatnia modyfikacja: 2018-05-23 11:29:58 • Dodano: 2018-05-23
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE Wójta Gminy Pawłów z dnia 23 maja 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 64/18 Wójta Gminy Pawłów z dnia 23 maja 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 64/18 Wójta Gminy Pawłów z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego dostaw

Ostatnia modyfikacja: 2018-05-23 11:10:41 • Dodano: 2018-05-23
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 64/18 Wójta Gminy Pawłów z dnia 23 maja 2018 roku

OBWIESZCZENIE Nr 62/2018 Wójta Gminy Pawłów z dnia 22 maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE Nr 62/2018 Wójta Gminy Pawłów z dnia 22 maja 2018 r. o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi pożarowej z placem manewrowym i dojściami ewakuacyjnymi, murów oporowych, schodów terenowych i zbiornika na ścieki sanitarne

Ostatnia modyfikacja: 2018-05-22 14:52:03 • Dodano: 2018-05-22
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Nr 62/2018 Wójta Gminy Pawłów z dnia 22 maja 2018 r.

ZAPROSZENIE do składania ofert - Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości w msc. Kałków

Ostatnia modyfikacja: 2018-05-21 14:19:05 • Dodano: 2018-05-08
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE do składania ofert - Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości w msc. Kałków

ZAPROSZENIE do składania ofert - Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości w msc. Dąbrowa

Ostatnia modyfikacja: 2018-05-21 14:18:42 • Dodano: 2018-05-08
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE do składania ofert - Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości w msc. Dąbrowa

Oferta realizacji zadnia publicznego złożona przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łagów na zadanie: program stypendialny „Mistrz Matematyki”

Ostatnia modyfikacja: 2018-05-21 13:02:48 • Dodano: 2018-05-21
Czytaj więcej o: Oferta realizacji zadnia publicznego złożona przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łagów na zadanie: program stypendialny „Mistrz Matematyki”