Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

ZAPYTANIE OFERTOWE - "Prowadzenie zajęć z matematyki, języka angielskiego, teatralno-artystycznych oraz kulinarnych" w ramach projektu pn. "Utworzenie Świetlicy środowiskowej z filiami w Gminie Pawłów"

Ostatnia modyfikacja: 2020-08-07 11:45:22 • Dodano: 2020-08-07
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE - "Prowadzenie zajęć z matematyki, języka angielskiego, teatralno-artystycznych oraz kulinarnych" w ramach projektu pn. "Utworzenie Świetlicy środowiskowej z filiami w Gminie Pawłów"

ZAPYTANIE OFERTOWE - na zakup i dostawę artykułów żywnościowych dla stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzepinie

Ostatnia modyfikacja: 2020-08-07 11:21:14 • Dodano: 2020-08-07
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE - na zakup i dostawę artykułów żywnościowych dla stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzepinie

ZARZĄDZENIE NR 84/20 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 5 sierpnia 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 84/20 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Pawłów

Ostatnia modyfikacja: 2020-08-06 08:08:19 • Dodano: 2020-08-06
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 84/20 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 5 sierpnia 2020 roku

NABÓR na wolne stanowisko pracy - Wychowawca świetlicy środowiskowej

Ostatnia modyfikacja: 2020-08-05 14:00:25 • Dodano: 2020-07-21
Czytaj więcej o: NABÓR na wolne stanowisko pracy - Wychowawca świetlicy środowiskowej

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej w ramach projektu RPSW.07.04.00-26-0003/18

Ostatnia modyfikacja: 2020-08-04 14:30:22 • Dodano: 2020-07-22
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej w ramach projektu RPSW.07.04.00-26-0003/18

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa i montaż mebli, sprzętu kuchennego oraz wyposażenia w ramach projektu pn. "Utworzenie świetlicy środowiskowej z filiami w Gminie Pawłów"

Ostatnia modyfikacja: 2020-07-31 12:57:33 • Dodano: 2020-07-16
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa i montaż mebli, sprzętu kuchennego oraz wyposażenia w ramach projektu pn. "Utworzenie świetlicy środowiskowej z filiami w Gminie Pawłów"

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa i montaż sprzętu komputerowego, monitorów i podłóg interaktywnych oraz innego wyposażenia w ramach projektu pn. „Utworzenie świetlicy środowiskowej z filiami w Gminie Pawłów”

Ostatnia modyfikacja: 2020-07-30 11:35:31 • Dodano: 2020-07-24
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa i montaż sprzętu komputerowego, monitorów i podłóg interaktywnych oraz innego wyposażenia w ramach projektu pn. „Utworzenie świetlicy środowiskowej z filiami w Gminie Pawłów”

OBWIESZCZENIE Nr 79/20 Wójta Gminy Pawłów z dnia 29 lipca 2020 r.

OBWIESZCZENIE Nr 79/20 Wójta Gminy Pawłów z dnia 29 lipca 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ostatnia modyfikacja: 2020-07-29 13:10:25 • Dodano: 2020-07-29
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Nr 79/20 Wójta Gminy Pawłów z dnia 29 lipca 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Prowadzenie zajęć i konsultacji pedagogicznych i psychologicznych w ramach projektu pn. "Utworzenie świetlicy środowiskowej z filiami w Gminie Pawłów"

Ostatnia modyfikacja: 2020-07-28 10:44:55 • Dodano: 2020-07-15
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE - Prowadzenie zajęć i konsultacji pedagogicznych i psychologicznych w ramach projektu pn. "Utworzenie świetlicy środowiskowej z filiami w Gminie Pawłów"

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości w miejscowości Rzepin Drugi

Ostatnia modyfikacja: 2020-07-27 13:24:32 • Dodano: 2020-07-27
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości w miejscowości Rzepin Drugi

OBWIESZCZENIE Nr 77/20 Wójta Gminy Pawłów z dnia 24 lipca 2020 r.

OBWIESZCZENIE Nr 77/20 Wójta Gminy Pawłów z dnia 24 lipca 2020 r. o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transmisyjnej w Warszówku

Ostatnia modyfikacja: 2020-07-24 10:37:46 • Dodano: 2020-07-24
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Nr 77/20 Wójta Gminy Pawłów z dnia 24 lipca 2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Usuwanie wyrobów i odpadów zawierających azbest z terenu gminy Pawłów w 2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 2020-07-23 13:58:46 • Dodano: 2020-06-15
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Usuwanie wyrobów i odpadów zawierających azbest z terenu gminy Pawłów w 2020 r.