Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zaproszenie do złożenia oferty na pomalowanie elewacji budynku biblioteki w Tarczku

Ostatnia modyfikacja: 2019-03-15 09:14:55 • Dodano: 2019-03-15
Czytaj więcej o: Zaproszenie do złożenia oferty na pomalowanie elewacji budynku biblioteki w Tarczku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Wykonanie zagospodarowania terenu i wyposażenia uzupełniającego oczyszczalni ścieków w msc. Łomno

Ostatnia modyfikacja: 2019-03-14 10:27:25 • Dodano: 2019-02-07
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Wykonanie zagospodarowania terenu i wyposażenia uzupełniającego oczyszczalni ścieków w msc. Łomno

ZARZĄDZENIE NR 33/19 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 13 marca 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie/wspieranie  zadań publicznych w 2019  roku przez organizację pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz ustalenia regulaminu pracy komisji.

Ostatnia modyfikacja: 2019-03-13 13:50:14 • Dodano: 2019-03-13
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 33/19 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 13 marca 2019 roku

INFORMACJA Wójta Gminy Pawłów z dnia 13 marca 2019 r.

INFORMACJA Wójta Gminy Pawłów z dnia 13 marca 2019 r. o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE projektu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pokrzywnica na terenie gminy Pawłów oraz prognozy oddziaływania na środowisko

Ostatnia modyfikacja: 2019-03-13 11:09:45 • Dodano: 2019-03-13
Czytaj więcej o: INFORMACJA Wójta Gminy Pawłów z dnia 13 marca 2019 r.

OBWIESZCZENIE Nr 30/19 Wójta Gminy Pawłów z dnia 13 marca 2019 r.

OBWIESZCZENIE Nr 30/19 Wójta Gminy Pawłów z dnia 13 marca 2019 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pokrzywnica na terenie gminy Pawłów

Ostatnia modyfikacja: 2019-03-13 11:06:59 • Dodano: 2019-03-13
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Nr 30/19 Wójta Gminy Pawłów z dnia 13 marca 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE – Opracowanie strony internetowej projektu „Cyfrowy Pawłów - rozwój kompetencji komputerowych mieszkańców gminy Pawłów”

Ostatnia modyfikacja: 2019-03-13 08:48:20 • Dodano: 2019-03-05
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE – Opracowanie strony internetowej projektu „Cyfrowy Pawłów - rozwój kompetencji komputerowych mieszkańców gminy Pawłów”

ZAPROSZENIE do składania ofert - Wykonanie remontów cząstkowych na drogach będących w zarządzie Gminy Pawłów

Ostatnia modyfikacja: 2019-03-12 12:57:17 • Dodano: 2019-02-25
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE do składania ofert - Wykonanie remontów cząstkowych na drogach będących w zarządzie Gminy Pawłów

ZAPYTANIE OFERTOWE – Dostawa materiałów biurowych na potrzeby projektu „Cyfrowy Pawłów - rozwój kompetencji komputerowych mieszkańców gminy Pawłów”

Ostatnia modyfikacja: 2019-03-12 08:51:59 • Dodano: 2019-03-12
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE – Dostawa materiałów biurowych na potrzeby projektu „Cyfrowy Pawłów - rozwój kompetencji komputerowych mieszkańców gminy Pawłów”

ZAPYTANIE OFERTOWE na: wykonanie, dostawę i montaż tablic pamiątkowych dla projektu: pn. „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec”

Ostatnia modyfikacja: 2019-03-11 14:36:59 • Dodano: 2019-02-26
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE na: wykonanie, dostawę i montaż tablic pamiątkowych dla projektu: pn. „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego w kompleksie sportowym w Pawłowie

Ostatnia modyfikacja: 2019-03-11 14:06:58 • Dodano: 2019-01-23
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego w kompleksie sportowym w Pawłowie