Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Rzepinie

Ostatnia modyfikacja: 2018-03-23 13:12:35 • Dodano: 2018-03-05
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Rzepinie

ZAPYTANIE OFERTOWE - na usługi opiekuńcze

Ostatnia modyfikacja: 2018-03-23 10:40:28 • Dodano: 2018-03-14
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE - na usługi opiekuńcze

OGŁOSZENIE o zamówieniu - Dostawa wyposażenia dla trzech szkół w Gminie Pawłów - II przetarg

Ostatnia modyfikacja: 2018-03-22 14:55:03 • Dodano: 2018-03-22
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE o zamówieniu - Dostawa wyposażenia dla trzech szkół w Gminie Pawłów - II przetarg

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Łomno - II przetarg

Ostatnia modyfikacja: 2018-03-22 14:16:12 • Dodano: 2018-02-15
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Łomno - II przetarg

ZARZĄDZENIE Nr 23/18 Wójta Gminy Pawłów z dnia 19 marca 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 23/18 Wójta Gminy Pawłów z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego dostaw

Ostatnia modyfikacja: 2018-03-21 13:19:33 • Dodano: 2018-03-21
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 23/18 Wójta Gminy Pawłów z dnia 19 marca 2018 roku

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Pawłów prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Pawłów. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Ostatnia modyfikacja: 2018-03-20 13:02:55 • Dodano: 2016-01-28
Czytaj więcej o: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej, dotyczącej zmiany stanu wody na działce o nr ewid. 261/3 w miejscowości Kałków

Ostatnia modyfikacja: 2018-03-19 14:50:47 • Dodano: 2018-03-05
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej, dotyczącej zmiany stanu wody na działce o nr ewid. 261/3 w miejscowości Kałków

ZAPROSZENIE do składania ofert - Wykonanie remontów cząstkowych na drogach będących w zarządzie Gminy Pawłów

Ostatnia modyfikacja: 2018-03-15 14:20:40 • Dodano: 2018-03-07
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE do składania ofert - Wykonanie remontów cząstkowych na drogach będących w zarządzie Gminy Pawłów

ZAPROSZENIE do składania ofert - Przeprowadzenie diagnozy potencjału kulturalnego mieszkańców Gminy Pawłów

Ostatnia modyfikacja: 2018-03-14 13:51:56 • Dodano: 2018-03-02
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE do składania ofert - Przeprowadzenie diagnozy potencjału kulturalnego mieszkańców Gminy Pawłów

OTWARTY KONKURS OFERT dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Ostatnia modyfikacja: 2018-03-08 08:48:08 • Dodano: 2018-02-06
Czytaj więcej o: OTWARTY KONKURS OFERT dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2018 roku