ZAPYTANIE OFERTOWE - Dokonanie przeglądu technicznego budynków OSP na lata 2019-2021