Rejestry i ewidencje online

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Część rejestrów prowadzonych przez Urząd Gminy w Pawłowie zgodnie z przepisami prawa powinna być również udostępniona do publicznej wiadomości.

Rejestr instytucji kultury

Dodano: 2016-01-28 • Ostatnia modyfikacja: 2020-06-12 12:04:12

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Pawłów, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

Czytaj więcej o: Rejestr instytucji kultury

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku

Dodano: 2016-01-28 • Ostatnia modyfikacja: 2016-01-28 09:55:28

Zgodnie z przepisami prawa Wójt Gminy Pawłów jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach.

Czytaj więcej o: Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku

Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Pawłów

Dodano: 2016-01-28 • Ostatnia modyfikacja: 2016-01-28 09:54:01

Ochrona zabytków, które znajdują się na terenie gminy należy do obowiązków samorządu lokalnego. Zadania stojące przed organami administracji publicznej (m.in. zarządami gmin), precyzuje art. 4 Ustawy z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DZ.U. Nr 162 z 2003 r., poz. 1568). Gminy między innymi mają dbać o: „zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie” oraz zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków”.

Czytaj więcej o: Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Pawłów

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Dodano: 2016-01-28 • Ostatnia modyfikacja: 2020-07-22 14:43:32

Przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Pawłów prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Pawłów. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Czytaj więcej o: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Referat Organizacyjny
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Piotr Maj
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Maj
Liczba odwiedzin:1976

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-01-28 09:34:23Piotr MajUtworzenieRejestry i ewidencje online