Urząd Gminy w Pawłowie

Zarządzenia Wójta

Uwaga! Zarządzeniaobwieszczeniaogłoszenia Wójta Gminy Pawłów posiadają wspólną numerację.

ZARZĄDZENIE NR 59/19 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 29 kwietnia 2019 roku

Dodano: 2019-04-30 • Ostatnia modyfikacja: 2019-04-30 08:48:25

ZARZĄDZENIE NR 59/19 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

ZARZĄDZENIE NR 55/19 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 24 kwietnia 2019 roku

Dodano: 2019-05-02 • Ostatnia modyfikacja: 2019-05-02 10:37:16

ZARZĄDZENIE NR 55/19 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 37/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w sołectwach gminy Pawłów

ZARZĄDZENIE NR 53/19 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 23 kwietnia 2019 roku

Dodano: 2019-04-24 • Ostatnia modyfikacja: 2019-04-24 12:10:06

ZARZĄDZENIE NR 53/19 WÓJTA GMINY PAWŁÓW  z dnia 23 kwietnia 2019 roku  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w II otwartym konkursie ofert na powierzenie/wspieranie  zadań publicznych w 2019  roku przez organizację pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz ustalenia regulaminu pracy komisji.

ZARZĄDZENIE NR 45/19 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 2 kwietnia 2019 r.

Dodano: 2019-04-02 • Ostatnia modyfikacja: 2019-04-02 12:51:11

ZARZĄDZENIE NR 45/19 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dofinansowania do zabiegów sterylizacji lub kastracji psów i kotów na terenie gminy Pawłów w roku 2019

ZARZĄDZENIE NR 42/19 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 29 marca 2019 r.

Dodano: 2019-03-29 • Ostatnia modyfikacja: 2019-04-26 14:26:41

w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na powierzenie/wspieranie zadań publicznych w 2019 roku przez organizację pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ZARZĄDZENIE NR 41/19 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 22 marca 2019 roku

Dodano: 2019-03-22 • Ostatnia modyfikacja: 2019-03-22 13:09:03

ZARZĄDZENIE NR 41/19 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pawłów. w 2019r. i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane

ZARZĄDZENIE NR 40/19 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 22 marca 2019 roku

Dodano: 2019-03-22 • Ostatnia modyfikacja: 2019-03-22 08:21:22

ZARZĄDZENIE NR 40/19 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

ZARZĄDZENIE NR 39/19 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 21 marca 2019 roku

Dodano: 2019-03-21 • Ostatnia modyfikacja: 2019-03-21 13:43:10

ZARZĄDZENIE NR 39/19 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie    prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym w gminnej ewidencji zabytków,  położonym na obszarze gminy Pawłów

ZARZĄDZENIE NR 37/19 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 21 marca 2019 roku

Dodano: 2019-03-22 • Ostatnia modyfikacja: 2019-05-02 10:37:50

ZARZĄDZENIE NR 37/19 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie zwołania zebrań wiejskich w sołectwach gminy Pawłów

ZARZĄDZENIE NR 33/19 WÓJTA GMINY PAWŁÓW z dnia 13 marca 2019 roku

Dodano: 2019-03-13 • Ostatnia modyfikacja: 2019-03-13 13:50:14

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie/wspieranie  zadań publicznych w 2019  roku przez organizację pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz ustalenia regulaminu pracy komisji.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Referat Organizacyjny
Data utworzenia:2016-05-02
Data publikacji:2016-05-02
Osoba sporządzająca dokument:Piotr Maj
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Maj
Liczba odwiedzin:10755

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-05-02 11:33:06Piotr MajUtworzenieZarządzenia Wójta